Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Na závěr roku 2005

     Rok 2005 přinesl další pokračování spolupráce pracovníků Regionální knihovny v Teplicích s knihovnicemi a knihovníky obcí regionu. Ukázalo se zřetelně, že ne vše je ideální, ale nejdůležitější je poznání, že se již navázané kontakty podařilo udržet a nové navázat. K tomu jistě přispěly i aktivity, které měly za cíl zvýšit kvalitu práce knihovníků  - připomeňme pracovní setkání v kostomlatské Knihovně  roku 2004, říjnové školení k základům práce s PC nebo vzorovou besedu (pořad) se spisovatelkou V.Klimtovou v hostomické základní škole. Podařilo se i zvýšit míru využívání výměnných souborů i počet obcí (knihoven), které jsou (budou) připojeny na Internet. Sice ne příliš oblíbené revize proběhly na základě povinností stanovených v knihovním zákoně v Hrobu, Háji u Duchcova, Bořislavi, Chotějovicích a Újezdečku  - tam všude se ale více či méně potvrdilo, že pro dobré výsledky činnosti knihovny i v malých obcích je veledůležitý lidský faktor a podpora ze strany obecního úřadu. Nedostatky v administrativě knihoven a skladba jejich fondů se jistě postupně budou vylepšovat, což je ostatně stálý úkol pro všechny zainteresované. Přejme si jen, aby vzájemné kontakty jak mezi pracovníky Regionální knihovny v Teplicích a kolegyněmi a kolegy v obcích, ale i mezi samotnými pracovníky knihoven se v roce 2006 zintenzivnily. A to jistě i proto, že právě jim patří velký dík za jejich záslužnou práci!

 

      Přejeme všem kolegyním a kolegům příjemné a klidné prožití vánočních svátků a do Nového roku 2006 hodně zdraví, úspěchů a pohody v pracovním i osobním životě!

 

       Na další spolupráci se těší pracovníci Regionální knihovny v Teplicích (služby knihovnám regionu) Helena Spěváčková a Miroslav Bünter