Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Knihovníci, čtěte!

Pro všechny neprofesionální knihovnice a knihovníky obecních (místních, městských) knihoven:  v sobotu  17. listopadu 2007 pokračuje tradiční pracovní školení práce s počítačem a Internetem, spojené s projednáním aktuálních otázek činnosti knihoven.  Školení začíná   v 9,00 hodin v Regionální knihovně v Teplicích, Lípová č.13, ukončeno bude ve 13,00 hod. Na všechny kolegyně a kolegy, kteří se rozhodnou zúčastnit se tohoto - vlastně už "předvánočního" - setkání ,  se těšíme a doufáme, že  se sejdeme v hojném počtu.  

Knihovníci, čtěte!

Aktuální informace o Projektu informatizace knihoven (PIK)

      1. V uplynulých dnech došlo mezi Ministerstvem vnitra a společností TelefonicaO2 k podpisu nové smlouvy, týkající se připojení knihoven k internetu v rámci PIK. Do této  zakázky  byly zahrnuty knihovny, které  se do PIKu  přihlásily do 30. 9. 2006.

      2. Upozorňujeme již připojené knihovny, které doposud nejsou připojeny technologií ADSL nebo nemají k dispozici rychlost připojení 2048/256 kbit/s, že budou v blízkém časovém období kontaktovány zástupci společnosti Telefonica O2 anebo GiTy s tím, že dojde k instalaci potřebné technologie přímo v knihovně.

     3. Knihovny, které si již v minulosti podaly žádost o připojení, ale u kterých zatím k připojení nedošlo, by měly být zapojeny na podzim 2007.

     4. Pokud ještě nějaká knihovna má zájem  o připojení přes PIK, musí vyplněnou žádost zaslat Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem (přímo nebo cestou Regionální knihovny Teplice), a to takřka okamžitě – nejpozději do 31. srpna 2007.  

    5. V současnosti je bezplatné připojení všech knihoven  zajištěno do 31.12.2008 (nezávisle na tom, kdy knihovna do PIK vstoupila).  

      6. Vládní materiál o dalším pokračování PIK do roku 2015 nebyl zatím projednán.