Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Aktuální informace o PIK

 Do projektu informatizace knihoven bylo koncem roku 2006 zapojeno 3214 knihoven, z toho 70% má již vysokorychlostní připojení, 127 knihoven je připojeno přes satelit.  Projekt PIK bude v roce 2007 pokračovat podle usnesení vlády č. 1032 z30.8.2006 s tím, že jeho realizace je v působnosti Ministerstva informatiky. Nyní je připravováno  usnesení vlády, které by mělo potvrdit kompetenci Ministerstva informatiky. 122 nových žádostí knihoven o připojení z konce roku 2006 bude realizováno koncem 1. čtvrtletí 2007. Rok 2007 je posledním rokem, kdy si knihovny mohou požádat o připojení k Internetu, které by mělo být hrazeno ze státního rozpočtu až do roku 2015!Využijte  této poslední příležitosti -  některé knihovny přitom hradí své připojení  z obecních  rozpočtů a nevyužívají možnosti získat (nemalou) dotaci. Knihovny, které si nepodají žádost o připojení Internetu do konce května t.r., budou vyřazeny z evidence MK ČR  a budou muset (zřejmě) počítat s určitými omezeními jejich provozu,, zvýšenou finanční zátěží za poplatky (Internet, autorská práva) , odebráním možnosti využívat služeb Regionální knihovny apod.

Žádosti knihoven je možno projednat s pracovníky  Regionální knihovny v Teplicích.