Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Místní knihovna Lahošť

Půjčovní doba: PO  14 - 17 hod.
Knihovník: Olga Bělohlávková
Adresa: Místní knihovna Lahošť
Švermova 22
417 25 Lahošť
Telefon: 417 836 131
E-mail: lahost@centrum.cz
WWW: http://www.knihovnalahost.estranky.cz/
Online katalog: http://katalog.knihovna-teplice.cz/katalog/lahost
Zřizovatel: Obecní úřad Lahošť
Švermova 22
417 25 Lahošť
Počet svazků: 2798 (stav ke dni 11. 12. 2014)
Připojení k internetu: ano
Registreční čislo MK ČR 4435
Sigla: TPG 507