Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Místní knihovna Lahošť

Půjčovní doba: PO  14.00–17.00
Knihovník: Jana Kožíšková
Adresa: Místní knihovna Lahošť
Švermova 22
417 25 Lahošť
Telefon: 417 836 131
E-mail: lahost@centrum.cz
WWW: http://www.knihovnalahost.estranky.cz/
Online katalog: https://tritius.knihovna-teplice.cz/library/lahost/
Zřizovatel: Obecní úřad Lahošť
Švermova 22
417 25 Lahošť
Připojení k internetu: ano
Registrační čislo MK ČR 4435
Sigla: TPG 507