Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

VOBORSKÝ Adolf

hudební skladatel a pedagog

* 9. května 1910
† 7. září 1960

9. května 1910 se v Ledvicích u Duchcova narodil český hudební pedagog a skladatel Adolf Voborský. Již od mládí hrál v řadě zábavních souborů a orchestrů. Dvanáct let vyučoval hru na housle na hudebních školách – zpočátku v Duchcově a později na Kladně. Při tom se stále hudebně zdokonaloval. Hru na housle studoval soustavně u profesora pražské konzervatoře Stanislava Nováka a svá studia u něho dovršil státní zkouškou v roce 1942. V následujících letech se ještě zdokonaloval
u známého houslového virtuóze Jaroslava Kociana.

V Modřanech u Prahy zprvu působil jako soukromý učitel hudby. V témže roce spolu s kolegy Ferdinandem Benáčanem (přítelem Jaromíra Velvody), Květoslavem Panušem a Karlem Vrbou – založil Kolegium odborných učitelů hudby, v jehož čele stál profesor státní konzervatoře Jaroslav Kolář. Cílem sdružení bylo otevřít po válce v Modřanech Městskou hudební školu, což se podařilo již v září 1945. Jejím uměleckým ředitelem školy byl prof. Jaroslav Kolář a velkou oporou školy byl i Adolf Voborský, který zde vedl v letech 1947-1949 úspěšný dětský pěvecký sbor. O jeho vážnosti i oblibě svědčí skutečnost, že ulice přilehlá k budově ZUŠ je dnes ulicí Adolfa Voborského.

Od roku 1950 přešel Adolf Voborský do služeb Československého rozhlasu v Praze, kde již působil jako hudební režisér jeho kolega Květoslav Panuš. Působil tam pak celé desetiletí jako úspěšný redaktor zábavní hudby. Byl rovněž skladatelem řady populárních skladeb – oblíbených polek, valčíků, pochodů i předeher; z inspirace naší národní tradicí vytvořil např. hudební pásmo Z českých lidových tanců (1953). Některé skladby jako Duchcovský pochod věnoval rodnému kraji; v instrumentaci Karla Mikuláštíka vyšel i na deskách Supraphonu v nahrávce Ústřední hudby čs. armády.

Český hudební pedagog a skladatel Adolf Voborský zemřel předčasně v Praze dne 7. září 1960.

Zdroj: Duchcovské noviny 5/2010, Pavel Koukal