Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

REINER Václav Vavřinec

malíř

* srpen 1689
† 9. října 1743

Tento velký český malíř se narodil počátkem srpna roku 1689. Přesný den narození není znám, víme jen, že byl pokřtěn 8. srpna 1689
v kostele sv. Havla v Praze. Vyučil se u pražského malíře A. F. Schweigera, mezi jeho přátele patřili malíři Petr Brandl a Michal V. Halbax. Obdivoval zejména práce Jana Kryštofa Lišky, který vzbudil jeho celoživotní zájem o fresku. Ten jej patrně doporučil opatovi oseckého kláštera, podnikavému a uměnímilovnému Benediktu Littwerigovi, který mu v roce 1714 zadal úkol vyzdobit postranní lodi oseckého chrámu cyklem osmi obrazů s výjevy mučení svatých apoštolů. Jeho spolupráce s oseckým klášterem tím však neskončila. V roce 1716 dodal do klášterního kostela obraz Svaté rodiny, za který obdržel 60 zlatých.

V roce 1718 se objevuje poprvé v Duchcově. Hrabě Jan Josef z Valdštejna a jeho manželka Eleonora objednali u něj výzdobu oltářů právě dokončovaného kostela Zvěstování Panny Marie. Tato díla byla bohužel zničena při požáru kostela 10. května 1945. Roku 1719 se malíř opět na nějakou dobu usazuje v Oseku. Pokračuje ve výzdobě lodí klášterního kostela, obohacuje také sakristii starozákonním výjevem. Za cyklus fresek dostal honorář 1 334 zlatých, ale tím jeho práce nekončila. V témže roce vytvořil pro osecký klášter řadu rozměrných obrazů na plátně.

Kolem roku 1720 se na malíře obrací Jan Josef z Valdštejna s žádostí o výzdobu hlavního sálu duchcovského zámku. Sál, který se měl stát sálem předků slavného rodu korunovala stropní freska, znázorňující valdštejnskou legendu o Jindřichovi z Valdštejna, přivádějícím svých 24 synů před Přemysla Otakara II. Řada jeho dalších obrazů byla původně součástí zdejší zámecké obrazárny. Tím ovšem jeho práce pro Valdštejny nekončila. V roce 1728 v duchcovském špitálním kostele vytvořil velkolepou fresku Svatá Trojice s Asumptou a anděli a oltářní obraz Svatá rodina na cestě do chrámu. Bohužel, barokní stavba špitálu vzala za své při rozšiřování důlní těžby do blízkého okolí Duchcova, freska byla sňata a byl pro ni vybudován v zámecké zahradě pavilon. Časem se ukázalo, že ani toto řešení není ideální. Jedna z jeho posledních prací souvisejících s Duchcovem a pány z Valdštejna byla unikátní série rytin, dokumentárně zobrazujících pracovní postup
v jeho litvínovské manufaktuře. V této době, kolem roku 1730, končí jeho činnost v severních Čechách.

Velký představitel barokního českého malířství zemřel 9. října 1743 v Praze.