Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

LAUBE Ottomar

umělec, akademický sochař

*13. 2. 1912

+ údajně 24. 1. 1945

 

Bílinský sochař a výtvarník německého původu Ottomar Laube se narodil 13. února 1912 v Bílině, kde vychodil pět tříd obecné školy. Dále nastoupil na gymnázium v Duchcově. Zde tři roky pokračoval ve svém vzdělávání. V tomto období se již umělecky orientoval, jelikož existují záznamy o jeho dalším studiu na odborné keramické škole v Teplicích. Dále směřoval na Uměleckou akademii ve Vídni s již jasnou vizí – stát se sochařem.

 

Přibližně od roku 1937 vedl sochařský ateliér v Berlíně, kde vytvářel svá díla, volné plastiky či reliéfy v bronzu, kameni, keramice a mramoru. Jako příklad jeho tvorby můžeme jmenovat plastiku s keramickým reliéfem v Komenského ulici, č. p. 25/3 v Bílině, kde bylo v roce 1874 založeno knihtiskařství a od roku 1878 zde taktéž sídlilo vydavatelství regionálních novin Biela Zeitung. Pro tuto firmu Laube vytvořil onu plastiku. Dále je autorem bronzového reliéfu hlavy Johanna Wolfganga Goetheho, umístěného v roce 1932 na úpatí Bořně. Do současnosti se, bohužel, nezachoval.

 

Závěr umělcova života je dodnes opředen tajemstvím. Občanský a umělecký život Ottomara Laubeho se údajně naplnil v období druhé světové války, kam narukoval na východní frontu. Od 24. ledna 1945 byl nezvěstný a 28. února 1945 byl v Rusku oficiálně prohlášen za mrtvého.

 

 

Použité zdroje:

Pamětní deska Johanna Wolfganga Goetha - Drobné památky | Turistika.cz

 

„Ottomar Laube: dvanáct osobností Bílinska“, In: Bílinský zpravodaj č. 3 (2001), str. 13