Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

LAMMEL Erhard

redaktor, člen protifašistického odboje

* 12. července 1918
† 1. února 1943

Erhard Lammel se narodil 12. července 1918 v Mlýnech (Hrob). Jeho matka byla členkou činohry teplického divadla a otec, Kurt Kelbel, pracoval coby elektroinženýr u firmy Siemens v Teplicích. Jelikož se Erhard narodil rodičům za svobodna, získal příjmení po své matce. Z měšťanky přešel Lammel na reálné gymnázium v Ústí nad Labem, které studoval v letech 1931 -1935, to ale nedokončil pro svou brzkou politickou angažovanost (již od patnácti let). Stal se členem teplického komsomolského hnutí a takřka celý život byl velice třídně uvědomělý. Vyplývalo to z celého jeho života a okolí, které jej obklopovalo, např. ve třicátých letech přebýval u Lammelů na adrese Proboštovského parku, ve vile č. 957 německý proletářský básník Kurt Bartel (zvaný Kuba), jenž jako mnoho ostatních německých antifašistů našel na teplicku zázemí. Blízké citové vazby k Sovětskému svazu přivedly Lammela do svazu přátel SSSR Die Neue Welt a i do radekce jeho časopisů. Na konci třicátých let se Lammel stal redaktorem pražského deníku Die Rote Fahne. V Praze zůstal navzdory odtržení severočeského pohraničí a zákazu činnosti komunistické strany. Zpočátku působil v redakci českého pokrokového časopisu Svět v obrazech. Společně pak s šéfredaktorem časopisu Erichem Kubíčkem přešel někdy po 15. březnu 1939 do ilegality. Skupina levicové mládeže vydávala ilegálně časopis Informační služba národního osvobození, kde Lammel vystupoval pod krycím jménem Petr nebo později jako Erich Kelbel. V té době plnil funkci spojky komunistické strany s ilegálním hnutím. Ovšem již v létě 1939 byli zatčeni někteří členové a Lammel měl odejít do emigrace, což udělal. Při své cestě onemocněl, v Polsku zatím vypukla válka a on se musel vrátit do protektorátu. Po svém úplném uzdravení se chtěl znovu pokusit o cestu do SSSR, ale místo toho se  zapojil ze všech sil do odbojové činnosti. Na ostravsku se pustil do práce krajské stranické organizace, kde později plnil funkci krajského tajemníka strany. Jen tak tak unikl červnové razii gestapa roku 1940 do Prahy. Při prvním ilegálním ÚV KSČ spolu s Ottou Hynkem, Františkem Taussigem a Josefem Teringelem byl pověřen organizačním a politickým vedením ilegální práce v odtrženém sudetském pohraničí. Erhard Lammel se stal instruktorem stranické organizace pro oblasti Mostecka, Karlovarska, Opavska, Liberecka, Podmokelska, jižních Čech a jižní Moravy. Již v lednu 1941 opět začala vycházet zakázaná Rote Fahne, kde Lammel opět publikoval své články.
Mladý člen protifašistického odboje byl zatčen 21. března 1941 v Ostravě při plnění svých úkolů, následně vyslýchán a spolu s dalšími pracovníky a organizátory komunistického odboje v severozápadních Čechách Josefem Röhlichem, Josefem Hrubým, Rudolfem Kudrnou a Václavem Jandečkou popraven 1. února 1943 v Berlíně - Plötzensee v nedožitých 25 letech. V této věznici bylo násilně ukončeno mnoho životů příslušníků hnutí chystajících svobodu našemu národu. Erhard Lammel tři a půl hodiny před popravou napsal rodičům dopis, kde mimo jiné podotknul: "Jak jsi žil, měl-li tvůj život cenu, to je rozhodující!"

Použité zdroje:
1. "Bojovník proti fašismu", In: Revue Teplice č. 7 (červenec 1988), str. 12
2. "Bojovník proti fašismu", In: Revue Teplice č. 7 (červenec 1978), str. 7