Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

BUDAŘ Karel

učitel

* 2. října 1906
† 17. listopadu 1980

Karel Budař, severočeský učitel, se narodil 2. října 1906 v Bohutíně nedaleko Příbrami. Po studiu v Českých Budějovicích, nastoupil v roce 1929 jako učitel na chlapecké škole v Duchcově. Poté byl v roce 1935 přesunut do Mostu, kde učil na měšťanské škole. Během okupace učil ve svém rodném městě, ale hned po osvobození se vrátil na sever Čech. Od poloviny roku 1945 působil v duchcovském zámku jako zmocněnec ministerstva školství a osvěty pro politický okres Duchcov a zároveň vykonával funkci ředitele měšťanské školy v Hrobu.

Jako vynikající pedagog se podílel na přípravě nového školského zákona, což se mu stalo osudným. Karel Budař byl zatčen Státní bezpečností v červnu 1950. Z popudu prof. Josefa Kališe měl Budař posílat do zahraničí špionážní zprávy, které ale neexistovaly. Po 15 měsících vazby v Litoměřicích se konalo u Státního soudu v Praze hlavní líčení, po němž byl Karel Budař odsouzen k 14 letům vězení. Propuštěn byl na amnestii až 9. května 1960 se zničeným tělesným i duševním zdravím. Po propuštění strávil několik týdnů v nemocnici. Hrůznými zážitky byl Karel Budař poznamenán až do konce života a nechtěl o nich mluvit. Kniha Jaroslava Brodského „Řešení Gamma“ popisuje okolnosti procesu. Jeho syn Karel se zasloužil o rozmach duchcovského tenisu. Také jeho vnučka Iva, naše tenisová reprezentantka, přinášela Karlu Budařovi radost. Karel Budař zemřel v Duchcově dne 17. listopadu 1980.

Zdroj: Koukal, Pavel, Duchcovské noviny 10/2006, s. 16