Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

ASTER Jaroslav

redaktor a politik

* 7. září 1877
† 28. září 1944

Redaktor a sociálně demokratický politik Jaroslav Aster se narodil 7. září 1877 v Praze.  Ze studií na reálném gymnáziu byl vyloučen za to, že se s několika dalšími mladými lidmi pokusil odstranit jezdeckou sochu císaře Františka I. z pomníku na pražském vltavském nábřeží.  Byl za to vězněn u Novoměstské radnice a po návratu domů se vyučil holičem u svého bratra. Přilnul pak k sociální demokracii a působil ve Vysokém Mýtě a Šumperku, odkud přešel v roce 1901 do Chabařovic a poté do Trnovan. Po boku básníka Františka Cajthamla-Libetré se stal úředníkem okresní nemocenské pokladny v Teplicích a od srpna 1904 také redaktorem Severočeského dělníka, se kterým spojil své jméno na celých 16 let. Záslužnou práci odváděl zejména za 1. světové války, kdy se mu podařilo tento list jako jeden z mála udržet. Na duchcovském náměstí proklamoval Jaroslav Aster spolu s dr. Bohuslavem Vrbenským blízký vznik Československé republiky již během prvomájové oslavy v roce 1918. V převratových dnech po 28. říjnu se stal Aster členem předsednictva a jednatelem ústředního Národního výboru menšinového pro severní Čechy se sídlem v duchcovském Českém domě.  Severočeský dělník jako jediný regionální časopis v menšinách se stal publikačním orgánem revolučních Národních výborů. V prosinci roku 1918 se redaktor Jaroslav Aster zúčastnil převzetí většiny severočeských měst do českých rukou. Vzhledem k důvěrné znalosti zdejších poměrů byl jmenován do funkce vládního tajemníka a konzultanta pro severočeské záležitosti. Od roku 1920 byl jediným českým poslancem Národního shromáždění za župu Českolipskou. Zároveň zastával i stěžejní funkce v sociální demokracii ohrožené rozkolem – kromě jiného byl do roku 1921 ústředním tajemníkem její pravice a v následujících čtyřech letech generálním tajemníkem.

Jaroslav Aster zemřel v Praze dne 28. září 1944.

Zdroj: Duchcovské noviny 9/2007, Pavel Koukal