Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Rozervané království

Autor: Niedl František

Rozervané království Historický román ze série Rytíři z Vřesova

Jindřich z Lipé sedí ve věži pevného hradu Týřov, ale pokud si král Jan Lucemburský myslel, že přidusí a později možná i odsekne hlavu hydry odbojných českých pánů, mýlil se. Ronovci, jedni z nejpřednějších českých panských rodů, povstali a s nimi další. Jedná se o uraženou ješitnost a touhu po moci? Jistě. Ale především jde o stříbro z Hor Kutných a směr, kam má plynout jeho tok. Postavení královo je otřeseno a jeho pokladnice opět prázdná. Ještě že je v království také druhá skupina šlechticů pod vedením Viléma Zajíce z Valdeka, která stojí při králi, a dokáže tak Lipého stranu oslabit. Ale i oni touží po moci.

Odkaz na on-line katalog zde