Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Centurioni

Autor: Riches Anthony

Centurioni První díl ze série Centurioni z období starověkého Říma

Řím roku 68 n. l.: Císař Nero spáchal sebevraždu a v zemi zavládl chaos. Neronův zástupce Galba se dopouští fatální chyby. Propouští z císařské gardy nezkorumpovatelné příslušníky germánských Batavů, jejichž jediným zločinem je věrnost mrtvému císaři, a posílá je zpět na kmenové území na severu. Zároveň propouští z vězení jejich prince a jmenuje ho prefektem zneuctěné jednotky. Julius Civilis však není zdaleka tak vděčný a oddaný služebník impéria, jak se Římané domnívají. Vrací se ke svému batavskému jménu Kivilaz a je rozzlobený a nebezpečný.
V předivu událostí, jež budou následovat, uvíznou čtyři kohorty - dvě římské a dvě batavské. Z přátel a věrných spojenců se stávají oběti intrik a nepřátelé v nesmiřitelné válce, k níž se mezi Římem a Batavy schyluje.

Odkaz na on-line katalog zde.