Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Virus, ze kterého šílíme

Autor: Lévy, Bernard – Henri

Virus, ze kterého šílíme Dlouhý esej z pera předního současného filozofa

Kniha reflektuje tzv. covidovou krizi, již nazývá První světový strach. Ohrožuje nás – základy evropské civilizace – více nemoc, nebo to, jak na ni reagujeme? Co nám tato kritická situace odkrývá o nás samých a naší vůli nechat sebou manipulovat? Jeho rozhněvaná reflexe připomíná nezrušitelnost lidských závazků a podstatu odpovědnosti za otevřenost světa.

Odkaz na on-line katalog zde.