Informace pro čtenáře

Seznamy ke stažení

Aktualizované seznamy novinek na CD, DVD
a Blu-ray v Excelu si můžete stáhnout v sekci Katalogy


Veřejný Internet!

Každý všední den od 10 do 18 hodin ve studovně.  Nejen pro čtenáře knihovny.


Magnesia Litera

Některé z oceněných či nominovaných knih na tuto literární cenu najdete i v nabídce naší knihovny . 


Knihy, které nám chybí

Seznam knih , které byste neměli vyhodit do kontejneru je aktuální k 8. 4. 2014. Děkujeme všem!


Půjčovní doba o prázdninách:
[ 30. 5. 2016 ]

Dětské odd.:

ÚT  10 - 12   13 - 17 hod.

ČT  10 - 12   13 - 17 hod.


Mediatéka:

ST                13 - 18 hod.

ČT  10 - 12  13 - 18 hod.


Půjčovní doba platí
v období od 1.7. do 31. 8. 2016.


Ostatní oddělení
a pobočky zůstávají beze změny.


Více než milion skladeb
na více než 97 000 CD
z oblasti vážné hudby, jazzu můžete poslouchat
z knihovny či z domova.
Více o této službě zde


                                                 


{Kalendárium}

1. července - roku 1506 zemřel na Horách Kutných český stavitel, kameník a řezbář Matyáš Reysek (Rejsek) z Prostějova. Rejskem byl nazván od pěkného rejsování květů kamenů i jiných ozdob oblíbených v gotice. Jeho sochy zdobí například Prašnou Bránu. - Narodil se roku 1445.

Kalendář historický národa českého


1. července - roku 1646 se narodil německý filozof a univerzální učenec, zakladatel novodobé německé filozofie, předchůdce moderní formální logiky Gottfried Wilhelm Leibniz. – Zemřel 14. 11. 1716.

Rok do kapsy


1. července - roku 1886 se narodil v Ústí nad Orlicí český dějepisec umění Josef Cibulka. Dosáhl doktorátu bohosloví i filosofie a profesury na obou fakultách české Karlovy univerzity v Praze. Jeho zájem se obrací zejména k dějinám umění křesťanského a to především k jeho počátkům.

Kalendář historický národa českého


1. července - roku 1936 se v Praze narodila česká spisovatelka a básnířka Jana Štroblová. Její básnické začátky byly spojeny s tvorbou autorů seskupených kolem měsíčníku Květen. Ve svých sbírkách kladla důraz na přirozený kód citového života. Od 60. let jsou součástí autorčiny tvorby knihy pro nejmenší čtenáře.

Slovník českých spisovatelů od roku 1945, díl 2


1. července - roku 1996 zemřel v Praze český kreslíř, malíř, grafik a keramik Ota Janeček. Od roku 1943 byl členem Spolku výtvarných umělců Mánes a od roku 1945 Sdružení českých umělců grafiků Hollar. V roce 1963 získal první cenu v Sao Paulu za ilustraci dětské knihy, roku 1970 stříbrného orla na Mezinárodním knižním veletrhu v Nice. V roce 1985 byl jmenován zasloužilým umělcem. Ota Janeček vytvořil od roku 1943 okolo 1000 grafických listů. Svou grafiku nikdy sám neregistroval a nevedl si o ní žádné záznamy. Také za svým podpisem jen výjimečně uváděl rok vzniku. Soupis jeho grafického díla nakonec sestavil až koncem 80. let dr. Ladislav Loubal. – Narodil se 15. 8. 1919.

http://www.galerieart.cz


2. července - roku 1906 se narodil český prozaik Josef Bor. Ve své tvorbě vycházel ze zážitků z koncentračního tábora. – Zemřel 14. 2. 1979.

Malá československá encyklopedie


2. července - roku 1996 zemřel v Praze ředitel divadla, autor a loutkář Miloš Kirschner. Chtěl se věnovat mezinárodnímu právu, ale před ukončením studií byl v padesátých letech zatčen a odsouzen za protistátní činnost. Po vykonání trestu byl zařazen do trestního oddílu mezi tzv. "Černé barony". Po skončení vojenské služby byl v roce 1951 přijat do Divadla Spejbla a Hurvínka. Už v roce 1952 začal, zprvu anonymně, interpretovat titulní role, aby ho v roce 1956 prof. Skupa jmenoval svým nástupcem. Kirschner tak pokračoval v jejich vývoji a zřetelně jej posunul. Ke klasickému lidovému humoru přibyl i jeho intelekt. - Narodil se 16. 3. 1927.

http://www.spejbl-hurvinek.cz


4. července - v roce 1776 bylo přijato prohlášení nezávislosti třinácti původně britských kolonií na americkém kontinentu. Kolonie vytvořily Spojené státy americké, které se staly svobodným, suverénním státem. Tento den je v USA národním svátkem

Rok do kapsy


4. července - roku 1826 ve Virginii zemřel třetí prezident spojených států a hlavní autor amerického prohlášení nezávislosti z roku 1776 Thomas Jefferson. – Narodil se 13. 4. 1743.

www.wikipedia.org


4. července - roku 1896 se v pražské Libni narodil český básník, prozaik, novinář a kulturní historik Václav Karel Krofta. Autor přírodní, vlastenecké a válečné lyriky, ve svých povídkách zachytil dojmy z cest po Slovensku a k jižnímu moři. – Zemřel 3. 11. 1974.

Český biografický slovník XX. století


5. července - roku 1946 se v Praze narodila česká literární teoretička a spisovatelka, dcera herce Zdeňka Hodra a manželka spisovatele a překladatele Karla Miloty, Daniela Hodrová. V její činnosti prolíná literární vědecká práce s beletristickou tvorbou.

Český biografický slovník XX. století


6. července - roku 1956 zemřel v Praze český architekt a teoretik Josef Chochol. Patřil ke stoupencům architektonického kubismu. Brzy však architekt pochopil nemožnost dalšího stylového vývoje kubismu a radikálně se obrátil k purismu a konstruktivismu. – Narodil se 13. 12. 1880.

www.libri.cz


6. července - roku 1786 poprvé česky hráno v „Boudě“, neboli C.k. vlastenském českém divadle, jehož dřevěná stavba stála do roku 1789 na Koňském trhu, dnešním Václavském náměstí.

Kalendář historický národa českého


8. července - roku 1926 zemřel na Královských Vinohradech významný český prozaik Karel Václav Rais. Psal realistické povídky a romány ze života vesnického lidu Podkrkonoší a Českomoravské vysočiny. Nejobvyklejší látkou jeho děl pro mládež byla historie. Národní minulost líčil idylicky a bezkonfliktně. – Narodil se 4. ledna 1859.

Český biografický slovník XX.století, sv.3


9. července - roku 1906 se v Hluboké nad Vltavou narodil český prozaik a básník Václav Lacina. Psal literární parodie, povídky a romány napadající svět českého maloměšťáka. – Zemřel 9. 12. 1993.

Český biografický slovník XX. století


10. července - roku 1496, v neděli před sv. Markétou, havíři od Hory Kuttny se zdvihli a vytáhvše vojensky na vrchu Šprincmberku blíž Kaňku se zakopali, kladouce toho příčinu, že se neděje spravedlnost při rudě úředníkův. Horníci, obeslavše Čáslavské, Kolínské a hejtmana z Poděbrad (Vacka Kamenického), oblehli je. A tu čelnějších 10 z těch havířův, nechtíce, aby se jaké krve prolití stalo, ale žádajíce o to, před králem slyšáni býti, dali se dobrovolně do vězení. Horníci podali jich 7 na Poděbrady a 3 na Křivoklát do vězení, slíbivše, že jim nic hrdlu býti nemá, až do příjezdu královského, avšak potom stínáni byli.

Kalendář historický národa českého ( Veleslavín cituje Hájka)


10. července - roku 1856 se narodil americký vynálezce chorvatského původu Nikola Tesla. Výrazně přispěl k rozšíření střídavého proudu vynálezem asynchronních motorů a vysokofrekvenčního generátoru. – Zemřel 5. 1. 1943.

Rok do kapsy


11. července - roku 1536 zemřel renesanční myslitel a učenec, humanista nizozemského původu Erasmus Roterdamus Batavus, vlastním jménem Bernard Gerhards. Ve svém, snad nejznámějším díle, satiře „Chvála bláznovství“ se vysmál středověkému církevnímu způsobu myšlení a vzdělání. Věřil, že vzdělání pomůže odstranit zlo ve společnosti. – Narodil se 28. 10. 1465 nebo 1467.

Malá československá encyklopedie


11. července - roku 1846 se v Chlumci nad Cidlinou narodil český historik Jaroslav Goll. Spolu s J. Gebauerem a T. G. Masarykem měl zásadní podíl na odhalení Rukopisu královédvorského a zelenohorského jako novodobých falz. Roku 1895 založil s historikem A. Rezkem „Český časopis historický“, který vychází dodnes. – Zemřel 8. 7. 1929.

www.libri.cz


11. července - roku 1846 se narodil francouzský prozaik, literární kritik a žurnalista Léon Bloy. V mládí tvořil pod vlivem Babeufova učení, později konvertoval ke katolicismu. Většinu díla zaplnil apokalyptickými vizemi o zničení světa a civilizace a polemikami proti svým protivníkům. – Zemřel 3. 11. 1917.

Malá československá encyklopedie


11. července - roku 1856 zemřel v Praze český spisovatel – buditel Josef Kajetán Tyl, otec českého divadla a tvůrce slov národní hymny. Rozsáhlá literární činnost Tylova je představována především divadelními hrami rázu historického i pohádkového. Nejvyšší slávy došla však lidová veselohra „Fidlovačka, aneb žádný hněv a žádná rvačka“, v níž je píseň „Kde domov můj?“. – Narodil se 4. 2. 1808.

Kalendář historický národa českého


12. července - roku 1936 se v Praze narodil český filmový režisér Jan Němec. Profesionální kariéru začal ve Filmovém studiu Barrandov jako pomocný režisér. V roce 1963 natočil poetický dokumentární film Paměť našeho dne, ve kterém konfrontoval májové dny 1945 se současností. Hned následujícího roku vytvořil první dlouhometrážní film Démanty noci podle Lustigovy předlohy. Mezi přední díla naší kinematografie patří filmy O slavnosti a hostech, nemilosrdné odhalení totalitní moci a jejích prominentů, či Mučedníci lásky. Po invazi a následující normalizaci se pro něj situace stávala neúnosnou a v roce 1974 emigroval nejprve do SRN, později do USA, kde pokračoval v tvorbě především krátkých filmů. Po návratu do vlasti natočil roku 1990 film V žáru královské lásky. Němec po návratu navázal opět umělecký kontakt i se svou někdejší manželkou, zpěvačkou M. Kubišovou.

www.libri.cz


13. července - roku 1926 se narodil český prozaik, literární historik a editor Lubomír Tomek, vlastním jménem L.Vaculík. Jeho prózy byly situovány většinou na rodné Valašsko a usilovaly o poznání složitosti lidských povah.

Malá československá encyklopedie


13. července - roku 1986 zemřel v Praze český herec Ladislav Pešek. Peškovo veliké komediantské nadání, temperament a pohybovou virtuozitu (uměl i stepovat) režiséři často využívali až do jeho pozdního věku. Do Národního divadla, kde hrál až do roku 1976, byl angažován K. H. Hilarem v roce 1929. Ladislav Pešek byl především hilarovským hercem, ale spolupracoval i s dalšími režiséry Národního divadla, vedle již zmíněných i s J. Honzlem a J. Pleskotem. Na svou divadelní dráhu a kolegy vzpomíná v knize Tvář bez masky. - Narodil se 4. 10. 1906.

www.libri.cz


14. července - roku 1766 zemřel v Praze český architekt a stavitel František Maxmilián Kaňka. Soupis jeho staveb je rozsáhlý a nemůžeme tvrdit, že konečný. Na rozdíl od Dienzenhoferů totiž své stavby nevedl jako stavitel, takže měl dostatek času na vlastní projekční činnost. Především jako architekt rozsáhlého Valdštejnského panství přispěl k vytvoření barokní tváře tehdejších Čech, měl také určující podíl na tehdejší zámeckou architekturu. Úzké přátelské vztahy jej vázaly především k M. B. Braunovi, a tak na většině jejich realizací se spojuje mistrovství obou umělců, mnohdy doplněných ještě malbou V. V. Reinera. Z četných pražských realizací je dobré si připomenout hlavně jeho podíl na dostavbě Klementina (kostel sv. Klimenta, Astronomická věž, Zrcadlová kaple) a přestavbě Karolina. – Narodil se 9. 8. 1674.

www.libri.cz


15. července - roku 1606 se narodil Rembrandt Harmensz van Rijn, nizozemský malíř, nejvýznamnější představitel vrcholného baroka, tvůrce dramatických výjevů s jedinečnou hrou světla. – Zemřel 4. 10. 1669.

Rok do kapsy


15. července - zemřel roku 1916 v Praze český spisovatel a nakladatel Josef Pelcl. Založil kulturní týdeník „Rozhledy“, při němž vznikla významná Knihovna Rozhledů, ve které vyšly první úplné překlady znamenitých prací písemnictví světových. Pelcl vydával kritickou knihovnu, sbírku Knih života a populární sešitky „Chvilky“, do nichž sám přispěl jako pilný překladatel i autor některých svazečků. – Narodil se roku 1861.

Kalendář historický národa českého


16. července - roku 1796 se v Paříži narodil jeden z největších francouzských krajinářů 19. století Jean-Baptiste Camille Corot. Zavedl ve Francii novou techniku podle Barbizonské školy – malování „en plein air“ – v krajině, aby zachytil přírodu ve vší skutečnosti a delikátnosti bez toho, aby ztratila první dojem jedinečnosti, jemných pastelových tónů a atmosféry. Za celý svůj život namaloval více než 3000 pláten. – Zemřel 22. 7. 1875.

www.artmuseum.cz


16. července - roku 1896 zemřel francouzský prozaik tvořící společně se svým bratrem Julesem Edmond de Goncourt. Náměty pro svá díla čerpali ze života soudobé společnosti. Z jejich odkazu byla založena literární „Academie Goncourt“, udělující od roku 1902 každoročně literární ceny. – Narodil se 26. 5. 1822.

Malá československá encyklopedie


17. července - roku 1876 se v Plzni narodil český historik Kamil Krofta. Působil v Zemském archivu českém a na české Karlově Univerzitě jako profesor dějin rakouských. Po vzniku bývalé Čsl. republiky byl vyslancem u Vatikánu a ministrem věcí zahraničních.

Kalendář historický národa českého


18. července - roku 1936 začala vojenským pučem extrémní pravice občanská válka ve Španělsku. V čele antirepublikánské vlády stanul Francisco Franco Bahamonde, který ve válce s pomocí nacistického Německa zvítězil a vládl ve Španělsku dalších 40 let.

Rok do kapsy


19. července - roku 1846 se narodil americký astronom, ředitel harvardské hvězdárny Edward Charles Pickering. Zabýval se klasifikací spekter hvězd, objevil spektroskopické dvojhvězdy. – Zemřel 3. 2. 1919.

Rok do kapsy


20. července - v roce 1976 se podařilo uskutečnit první měkké přistání na Marsu. Sonda Viking I vyslala z Marsu jedinečné fotografie povrchu a provedla i analýzu půdy.

Rok do kapsy


21. července - roku 1796 zemřel v Dufries skotský raně romantický básník Robert Burns. Autor písní, balad, satir a reflexívní lyriky v lidovém jazyce. – Narodil se 25. 1. 1759.

www.skolavpohode.cz


22. července - roku 1936 zemřel v Praze český kameník Vilém Vitvar. Spolupracoval s Kamilem Hilbertem na stavbě chrámu sv. Víta. Sám navrhl a provedl četné gotické ozdoby a byl posledním mistrem stavební huti svatovítské. – Narodil se roku 1884.

Kalendář historický národa českého


23. července - roku 1926 se v Brumově u Valašských Klobouků narodil český prozaik, fejetonista a publicista Ludvík Vaculík. Výrazné bylo Vaculíkovo angažování v období "pražského jara". Již na IV. sjezdu čs. spisovatelů (červen 1967) prohlásil, že za dvacet let nebyla u nás vyřešena žádná lidská otázka, načež byl vyloučen z KSČ. V červnu 1968 uveřejnil v Literárních novinách provolání Dva tisíce slov, kde brilantně analyzoval totalitní vládu KSČ a vyzval k aktivitě zdola, jež by nahrazovala diktaturu demokracií. Nastupující normalizace označila Dva tisíce slov za vrchol kontrarevoluce a jejich autor se stal jednou z nejpronásledovanějších spisovatelských osobností. Vaculík představuje i po společenské změně v roce 1989 mnohdy nepohodlný a proti obecným civilizačním tendencím se vzpírající hlas. Vždy ho však charakterizuje myšlenková břitkost, celistvost úsudku a mimořádný jazykový dar.

www.libri.cz


24. července - roku 1906 skončil svůj život sebevraždou rakouský prozaik a lyrik spjatý častými pobyty s Moravou Ferdinand von Saar. Psal realistické novely s dekadentními prvky převážně z moravského a vídeňského prostředí. – Narodil se 30. 9. 1833

Malá československá encyklopedie


24. července - se roku 1946 narodil v Chomutově český tanečník, choreograf a šéf baletu Vlastimil Harapes. V době své vrcholné umělecké dráhy uplatňoval v rolích jak svou ideální fyzickou dispozici, eleganci i oduševnělou tvář, tak všestranně vyspělou techniku, kterou si zdokonaloval i studiem v Petrohradě v baletní škole Malého akademického divadla. Mladičkého Harapese zaměstnávali filmoví režiséři i jako herce (Kristián v Markétě Lazarové F. Vláčila, student Petřík v Krškově televizním filmu Odcházeti s podzimem), hrál však i ve filmech ze 70. let (Kráska a zvíře, Den pro mou lásku, Jak vytrhnout velrybě stoličku). Počátkem 80. let zkoušel v divadelním studiu Bouře nepříliš úspěšně činoherní herectví.

www.libri.cz


25. července - roku 1366 císař Karel IV., obzvláštním privilegiem založil a vysadil kolej Karlovu z domu Lazara Žida, v Starém Městě pražském pro 12 mistrův mravy a uměním ozdobených, z nichž by dva četli in theologia, jeden v Biblí a druhý in Magistro Sententiarum, jiných 10 umění svobodných způsobem jiných škol a akademíí však též aby se v theologii cvičili.

Kalendář historický národa českého


26. července - roku 1676 se narodil ve Vídni Josef I., císař římskoněmecký, král uherský a český.

Kalendář historický národa českého


26. července - roku 1856 se v Dublinu narodil anglický dramatik, prozaik, esejista, publicista, hudební kritik a politik irského původu George Bernard Shaw. Postupně se v jeho tvorbě prohlubuje kritika racionalismu 19. století (vliv Bergsona a Nietzscheho), a to v jeho etické podobě, reprezentované americkým puritánstvím. Laureát 'Nobelovy ceny' za literaturu pro rok 1925. – Zemřel 2. 11. 1950.

www.skolavpohode.cz


26. července - roku 1946 se v Rychnově nad Kněžnou narodil český básník Karel Sýs. je zřejmě nejproslulejším představitelem básnické generace, která zaujala místo v uprázdněných, přesněji řečeno "vymetených" řadách české literatury na začátku normalizačních 70. let.

www.libri.cz


26. července - roku 1966 zemřel ve Washingtonu československý generál František Moravec. Roku 1915 musel zanechat studia na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy, byl vyslán do školy pro záložní důstojníky a odvelen na ruskou frontu, kde v lednu 1916 přešel do zajetí. Vstoupil do Srbské legie a s ní bojoval v Rumunsku. Po vstupu do čs. legií se dostal mimo Rusko a účastnil se bojů v Řecku, ve Francii a v Itálii. Po návratu do vlasti v listopadu 1918 byl ihned vyslán na Slovensko do bojů proti maďarským bolševikům. Od roku 1934 až do posledních hodin existence Československa byl přednostou pátrací skupiny II. oddělení generálního štábu. Zde vybudoval velmi úspěšnou zpravodajskou službu, kterou zaměřil především na získávání informací o německých záměrech. Po válce byl v důsledku odporu KSČ proti jeho osobě poslán na dovolenou a až v roce 1947 byl jmenován velitelem divize v Mladé Boleslavi. Po únoru 1948 uprchl do exilu v USA, kde pracoval jako poradce ministerstva obrany. Jeho vzpomínková kniha Špión, jemuž nevěřili podává zprávu nejen o jeho zpravodajské činnosti, ale i charakteristiky předních exilových politiků. – Narodil se 23. 7. 1895.

www.libri.cz


27. července - roku 1936 zemřel v Praze sochař František Rous. Patřil k jedněm z nejzajímavějších sochařů generace Myslbekovy, jenž dovedl sloučit rozmanitost detailů s monumentální velikostí. Mimo jiné vytvořil známé trigy na budově Národního divadla. – Narodil se 25. 11. 1872.

Kalendář historický národa českého


27. července - roku 1946 zemřela v Paříži americká excentrická prozaička a umělecká kritička lesbického zaměření Gertrude Steinová. Ve dvacátých letech v Paříži ve svém avantgardním uměleckém salónu sdružovala moderní umělce - např. autory tzv. "ztracené generace" Hemingwaye a Fitzgeralda, Sherwooda Andersona a kubistické malíře Georgese Braqua a Pabla Picassa. Ve vlastní tvorbě kladla důraz na zvukovou a rytmickou stránku, na zachycení okamžiku vědomí. – Narodila se 3. 2. 1874.

www.skolavpohode.cz


28. července - roku 1936 se v Brně narodil český dramatik, prozaik a politik Milan Uhde. Spolupracoval s divadlem X v Brně. V 70. letech psal i loutkové hry, pod cizím jménem spolupracoval s brněnským Divadlem na provázku (Balada pro banditu). V letech 1989-90 byl šéfredaktorem brněnského nakladatelství Atlantis, které po něm převzala jeho manželka. V roce 1990 se Uhde stal po teatrologovi Milanovi Lukešovi druhým polistopadovým ministrem kultury České republiky. Od voleb v roce 1992, do nichž vstoupil jako kandidát ODS, byl do roku 1996 předsedou poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Zvolen byl i ve volbách v roce 1996 a krátce působil jako předseda poslaneckého klubu ODS. Z oddaného stoupence V. Klause se vyvinul v jeho protivníka - ve vnitrostranické krizi na přelomu let 1997/98 se postavil za Jana Rumla, ale pak odešel z politiky.

www.libri.cz


29. července - roku 1856 o páté hodině odpolední zemřel v Praze český politik a spisovatel – buditel Karel Havlíček–Borovský, zakladatel moderní české žurnalistiky, vydavatel 'Národních novin' (1848-50) a 'Slovana' (1850-51). Za svou novinářskou činnost (napadal absolutismus a světskou i církevní reakci) byl v letech 1851-55 vězněn v tyrolském Brixenu. – Narodil se 31. 10. 1821.

www.skolavpohode.cz


29. července - roku 1986 zemřel v Praze český spisovatel A. C. Nor, vlastním jménem Josef Kavan. Od roku 1932 do roku 1952 se věnoval spisovatelskému povolání, realizoval nakladatelské ediční projekty a na školách přednášel o moderní české literatuře. Již během protektorátu, zejména však po roce 1945, proslul jako agilní obhájce demokratických ideálů ve výboru Syndikátu českých spisovatelů a v hnutí za obnovu válkou zničeného Slezska. V únoru 1948 byl vyloučen jakožto "pravičák" ze všech kulturních spolků a institucí a nadlouho ztratil možnost publikovat a vydávat své knihy. Nějaký čas pracoval jako pomocný dělník, od května 1952 do odchodu do důchodu v roce 1963 byl zaměstnán jako jazykový redaktor v Technicko-vědeckém nakladatelství a později ve Státním nakladatelství technické literatury v Praze. Po roce 1969 se opět ocitl mezi zapovězenými spisovateli. – Narodil se 19. 9. 1903.

http://vismo.obce.cz/hlavnice/


30. července - roku 1926 se v Ostravě narodil český lékař–rentgenolog Jaromír Kolář. K jeho hlavním dílům patří Úvod do nových radiodiagnostických metod /1984/ a Moderní radiodiagnostické metody.Principy a klinické přínosy /1988/. – Zemřel 21. 3. 1996.

Český biografický slovník XX. století


31. července - roku 1796 se v Kolíně narodil slavný mim Jan Kašpar Dvořák, u Francouzů známý pode jménem Debureau. Uprostřed střídavé slávy i bídy prožil romantický život umělce a zemřel v Paříži r. 1846.

Kalendář historický národa českého