Informace pro čtenáře

Seznamy ke stažení

Aktualizované seznamy novinek na CD, DVD
a Blu-ray v Excelu si můžete stáhnout v sekci Katalogy


Veřejný Internet!

Každý všední den od 10 do 18 hodin ve studovně.  Nejen pro čtenáře knihovny.


Magnesia Litera

Některé z oceněných či nominovaných knih na tuto literární cenu najdete i v nabídce naší knihovny . 


Knihy, které nám chybí

Seznam knih , které byste neměli vyhodit do kontejneru je aktuální k 8. 4. 2014. Děkujeme všem!


Půjčovní doba o prázdninách:
[ 30. 5. 2016 ]

Dětské odd.:

ÚT  10 - 12   13 - 17 hod.

ČT  10 - 12   13 - 17 hod.


Mediatéka:

ST                13 - 18 hod.

ČT  10 - 12  13 - 18 hod.


Půjčovní doba platí
v období od 1.7. do 31. 8. 2016.


Ostatní oddělení
a pobočky zůstávají beze změny.


Více než milion skladeb
na více než 97 000 CD
z oblasti vážné hudby, jazzu můžete poslouchat
z knihovny či z domova.
Více o této službě zde


                                                 


{Kalendárium}

Srpen 20161. srpna - roku 1696 se v Vamberku narodil český kněz a vynálezce bleskosvodu Prokop Diviš Jeho dílo se nepotkalo s pochopením ani u císařových matematiků ve Vídni ani u selského lidu, jenž roku 1760 jeho dílo ztroskotal. Vynálezce sám byl prohlášen za čarodějníka a jeho přístroji byl přičítán škodlivý vliv na zdar úrody.– Zemřel 21. 12. 1765.

Kalendář historický národa českého


1. srpna - / některé prameny uvádějí 2.8./ roku 1766 s v polském Rowně narodil lužický písmák Hanzo Nepila. Na počátku 19. století sepsal přes půl stovky sešitů rozjímání a líčení svého života. – Zemřel 20. 6. 1856.

Slovník spisovatelů německého jazyka


1. srpna - roku 1896 se ve Skutči u Kolína narodil český fotograf, vůdčí osobnost české fotografické avantgardy dvacátých a třicátých let našeho století, zastánce tzv. "čisté fotografie". Jaromír Funke. Vedle vlastní tvorby a pedagogické práce ovlivňoval vývoj naší fotografie i řadou vlastních odborných článků a kritik. Za svého života vystavoval pouze ve třech městech - několikrát v Praze a za II. světové války v Lounech a Kolíně. – Zemřel 22. 3. 1945.

http://www.vejr.cz/regiz/archiv/ruzne/funke.html


1. srpna - roku 1936 se narodil francouzský modní návrhář Yves Saint-Laurent. V roce 1968 navrhl tehdy neobvyklý kalhotový kostým pro ženy.

Rok do kapsy


1. srpna - roku 1956 zemřel v Praze český architekt a teoretik architektury Pavel Janák. Od rané moderny, která se nejvíce projevuje v holešovické části Hlávkova mostu (1909-11), přešel P. Janák ke kubismu (návrh na pomník Jana Žižky z Trocnova, vypracovaný společně s O. Gutfreundem) a obloučkovému kubismu (Réunione Adriatica di Sicuritą, 1922-25). Snažil se vytvořit "národní sloh", což se patrně nejvýrazněji projevilo v projektu Československého pavilónu na výstavě v Rio de Janeiru (1922). Z nové spolupráce s Gutfreundem vznikl návrh pomníku Boženy Němcové pro zámek v Ratibořicích. Postupně omezoval dekorativní článkoví (budova Škodových závodů vedle Adrie, 1923-26), dospěl k funkcionalismu (hotel Juliš na Václavském náměstí, 1929-33; Husův sbor na Vinohradech, 1931-33). – Narodil se 12. 3. 1882.

www.libri.cz


2. srpna - v bitvě u osady Cannae v roce 216 př. n. l. utrpělo římské vojsko pod vedením konzulů Lucia Aemilia Paulla a Marka Terentia Varrona největší porážku v římských dějinách. Početně slabší Kartaginci pod vedením Hannibala zvítězili nad armádou 80 000 římských vojáků, z nichž více jak polovina padla. Hannibal Tak měl otevřenou cestu na Řím.

Rok do kapsy


2. srpna - roku 1966 zemřel v Praze český hudebník a nakladatel R. A. Dvorský, vlastním jménem Rudolf Antonín. Dvorský začínal v době všeobecné slávy kabaretních popěvků. Vrchol jeho dráhy souvisí s rozmachem taneční hudby a swingovou érou. Získal si oblibu u všech posluchačských vrstev i věkových skupin, dokázal kombinovat novinky světové populární hudby se zažitou domácí tradicí. S jeho orchestrem spolupracovali i další zpěváci, například Inka Zemánková, Míla Spazierová--Hezká, Jiřina Salačová, Arnošt Kavka, v lidovkovém repertoáru například Oldřich Kovář. Dvorského nahrávky ze 30. a 40. let stále vycházejí v reedicích. – Narodil se 24. 3. 1899.

www.libri.cz


2. srpna - roku 1966 zemřel v Praze český komunistický politik a novinář. Spoluzakladatel KSČ v roce 1921 Karel Kreibich. – Narodil se 14. 12. 1883.

Český biografický slovník XX. století


3. srpna - roku 1956 se v Košicích narodil slovenský operní pěvec, tenorista Štefan Margita. Vytvořil na 30 výrazných operních rolí. Věnuje se též koncertní činnosti.

Český biografický slovník XX. století


4. srpna - roku 1306 král Václav III. český a polský, maje před sebou tažení a jeda do Polsky proti Ladislavovi Loketkovi, králi polskému, toho dne v Olomúci v domě děkanově od Konráda z Potelšteina Duryňka úkladně a zrádně zamordován, kteréhož také hned tu dvořané rozsekali. Pochován v kostele olomouckém před velikým oltářem, ale po 20 létech od sestry své královny Alžběty přenešen na Zbraslav a tam k otci svému přiložen. Živ byl let 18. Dědicův žádných nezůstavil a s ním rod knížat a králův českých od Libuše pošlých na mužském pohlaví zahynul.

Kalendář historický národa českého


4. srpna - roku 1976 zemřela v Praze česká herečka Věra Ferbasová. Věra Ferbasová se v předválečném českém filmu stala skutečnou filmovou hvězdou, oblíbenou představitelkou uličnických mladých dívek a rozpustilých slečen ve veseloherních filmech M. Friče (Mravnost nade vše, 1936), Františka Čápa (Panna, 1940), a především v divácky úspěšných, i když kritikou nepříliš ceněných filmech Vladimíra Slavínského (Uličnice, 1936, Falešná kočička, 1937 a celá řada dalších). Po válce se na delší čas odmlčela, k filmu se vrátila teprve v polovině 60. let, například v přepisu Čapkovy povídky Čintamani a podvodník (1964). V té době se již plně přehrála do rolí starých, komických i tragikomických žen. – Narodila se 21. 9. 1913.

www.libri.cz


5. srpna - roku 1646 Ferdinand IV. korunován byl na hradě pražském na krále českého.

Kalendář historický národa českého


5. srpna - roku 1926 se narodil švédský prozaik a novinář Per Wahlöö. Proslavil se sérií deseti kriminálních románů, které napsal společně se svou manželkou M.Sjöwallovou. – Zemřel 23. 6. 1975

Slovník severských spisovatelů


6. srpna - roku 1806 zanikla Svatá říše římská národu německého. Její zánik vyhlásil poslední říšskoněmecký panovník František II. , který už v roce 1804 přijal titul císaře rakouského (jako František I.).

Rok do kapsy


6. srpna - v roce 1926 přeplavala první žena kanál La Manche. Američanka Gertrude Ederleová to zvládla za 31 minut 14 vteřin a byla tak rychlejší než všech pět mužů, kteří přeplavali kanála La Manche před ní.

Rok do kapsy


6. srpna - roku 1926 se v Praze narodila česká malířka, grafička a textilní výtvarnice Adriena Šimotová. Šimotová za svou tvorbu získala mnohá hlavní ocenění na grafických bienále, v roce 1990 se stala nositelkou Herderovy ceny, roku 1991 obdržela titul rytíře Řádu umění a literatury Francouzské republiky.

www.libri.cz


6. srpna - roku 1946 s v Josefově, okres Náchod, narodil český historik umění Jiří Kaše. Zabývá se problematikou barokní kultury a umění a uměleckohistorickými aspekty konzervace a restaurování památek.

Český biografický slovník XX. století


7. srpna - roku 1876 se narodila nizozemská tanečnice Mata Hari, vlastním jménem Margaretha Geertruida McLeodová. Proslula jakoi špionka ve službách různých evropských mocností. – Zemřela 15. 10. 1917.

Rok do kapsy


8. srpna - roku 1896 se ve Washingtonu narodila americká prozaička Marjorie Rawlingsová, rozená Kinnanová. Českému čtenáři je nejznámější její román o nešťastně končícím přátelství chlapce k jelínkovi „dítě divočiny. – Zemřela 14. 12. 1953.

Slovník spisovatelů: Spojené státy americké


8. srpna - roku 1966 ve Visby zemřel dánský prozaik Knud Sonderby. Byl mistrem nostalgické autobiografické črty a krátké eseje. – Narodil se 10. 7. 1909.

Slovník severských spisovatelů


9. srpna - roku 1896 se narodil švýcarský psycholog Jean Piaget. Proslavil se průkopnickým výzkumem vývoje inteligence u dětí, čímž výrazně ovlivnil metody výchovy dětí. – Zemřel 17. 9. 1980.

Rok do kapsy


9. srpna - roku 1956 zemřel v Praze Vladimír Buben, český jazykověděc-romanista. Zabýval se románskou skladbou a lexikografií. Věnoval se zvláště francouzštině, portugalštině, katalánštině a albánštině. Byl mimořádným členem Československé akademie věd a umění a Královské české společnosti nauk. – Narodil se 25. 9. 1888.

Český biografický slovník XX. století


9. srpna - roku 1976 zemřel v Minsku běloruský prozaik a dramatik Ivan Melež. Patrně nejznámější jsou jeho romány, které se vracejí k běloruské krajině a lidem. – Narodil se 8. 2. 1921.

Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů


10. srpna - roku 1296 narodil se Jan Lucemburský, císaře Jindřicha VII. syn, poté král český a císaře Karla IV. otec. Jan Lucemburský bývá často označován jako král cizinec, v příznivější charakteristice jako král diplomat a statečný rytíř. – Zemřel 26. 8. 1346 v bitvě u Kresčaku.

www.libri.cz


10. srpna - roku 1896 se v Praze narodila česká novinářka, spisovatelka a překladatelka, průkopnice ženských a módních rubrik, výtvarná referentka a fejetonistka Milena Jesenská. Na začátku německé okupace se zapojila do domácího odboje a přispívala do ilegálního časopisu „V boj“. Záhy však byla zatčena gestapem, vězněna na Pankráci. 17. 5. 1944 zemřela v Ravensbrücku.

Český biografický slovník XX. století


10. srpna - roku 1986 v Praze zemřel český básník, dramatik, teoretik umění a výtvarný kritik, překladatel z francouzštiny Vratislav Effenberger. Po smrti Teigeho (1951) se stal vůdčí teoretickou i organizační osobností surrealistické skupiny v Československu. Vystudoval dějiny umění a estetiku na filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1948). Řada jeho studií a básní nemohla být po roce 1968 publikována, a tak je vydával alespoň strojopisně. Podepsal 'Chartu 77'. – Narodil se 22. 4. 1923.

www.skolavpohode.cz


11. srpna - roku 1946 se v Praze narodila česká tanečnice Miroslava Pešíková. Roku 1971 se stala sólistkou baletu ND a poté byla několikrát na studijním pobytu v Moskvě, kde zdokonalovala svou taneční techniku. V 70. letech ji hojně obsazovali do romantických rolí mladých dívek. V polovině 80. let, kdy kulminovala její taneční aktivita, více akcentovala herecké aspekty svého projevu. V Národním divadle působila až do roku 1991.

www.libri.cz


11. srpna - roku 1956 zemřel v Praze český pěvec basista Vilém Zítek. Zítek byl obdařen vzácným talentem pěveckým i hereckým, který znásobil velkou pracovitostí a silnou vnitřní kázní. Měl štíhlou atletickou postavu a tvrdě fyzicky trénoval. Vědomě se distancoval od staršího pěveckého projevu, který zanedbával herecký projev a pohybovou složku. Měl výrazně modelovanou mužnou tvář a před vstupem na scénu věnoval velkou pozornost i masce. Jeho dokonale ovládaný zvučný a přitom měkký hlas dovršoval zážitek velké osobnosti. – Narodil se 9. 9. 1890.

www.libri.cz


12. srpna - roku 1956 se v Plzni narodil písničkář Jaroslav Samson Lenk. Na svém písničkářském kontě má přes 150 písniček a u dalších více jak 50 je spoluautorem.

J.Plachetka: Dokud se zpívá

Kdo ví, proč mi pořád v uších zvoní,
jestli dozvím se, kdo na mě vzpomíná.
Můj sen, stádo poplašenejch koní,
možná máma, možná milá proklíná.
R: Jsem na cestě ven a v hospodě zdám se
jen když končí den, pak zaháním v dálce
mý svědomí zlý, co nade mnou s tmou vyhrává,
jsem na cestě ven a u čáry bílý
mě skelety aut vezou co chvíli
na jinej flám a do jinejch míst, nežli znám.
Co už jsem zkazil a co rozmetal jsem zas
to stěží napravím,
všem blízkým ublížit co nejmíň chtěl bych včas,
i když se léta nesnažím.

J.Samson Lenk: Kdo ví


13. srpna - roku 1926 se narodil kubánský prezident Fidel Castro, vlastním jménem Fidel Alejandro Castro Ruz. V čele Kuby stojí do roku 1959, kdy svrhl předchozího diktátora Fulgencia Batistu a vytvořil z Kuby socialistický stát na západní polokouli.

www.cs.wikipedia.org/


13. srpna - roku 1946 se v Praze narodil český zpěvák a politik Michal Prokop. Vystupovat začal roku 1963 v rockové skupině, pojmenované později Framus Five. Po listopadu 1989 se Prokop dal na politickou dráhu. V letech 1990-92 byl poslancem Federálního shromáždění za OF (později ODA), v letech 1992-94 byl náměstkem ministra kultury, od 1996 poslancem za ODA. V březnu 1998 z ODA vystoupil.

www.libri.cz


13. srpna - roku 1956 zemřel v Minsku běloruský spisovatel a kulturní činitel Jakub Kolas, vlastním jménem Konstancin Michajlavič Mickevič. Kromě rozsáhle zastoupené přírodní a reflexivní lyriky vyniká v „povídkách ve verších“, které připomínají proslulé epické fragmenty N.Někrasova. – Narodil se 22.10. (3.11.) 1882.

Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů


14. srpna - roku 1956 zemřel německý dramatik, divadelní teoretik, režisér, lyrický básník, prozaik a esejista Bertolt Brecht. Po nástupu Adolfa Hitlera k moci v roce 1933 emigroval přes Prahu do Dánska, Švédska a Finska, o osm let později přes Moskvu do Spojených států. Rok po návratu založil se svou ženou, herečkou Helenou Weigelovou (1900-1971) ve východoněmeckém Berlíně proslulé divadlo 'Berliner Ensemble' (1949). Jeho první díla vznikala pod vlivem expresionismu a nové věcnosti. Stal se představitelem angažované literatury ve smyslu komunistické propagandy a společenské kritiky. Jeho tzv. "epické divadlo" mělo místo iluzívního předstírání děj hry vyprávět, z diváka učinit aktivního pozorovatele, místo sugesce a vci»ování aktivizovat rozum, nabízet argumenty a podněcovat rozhodnutí. Hybnou silou epického divadla je tzv. "zcizovací efekt". Děj je komentován, hudba, songy, výtvarné prostředky (masky a mimika herců) i film vytvářejí věcnou, střízlivou atmosféru apelující na rozum a podporující poučení. Groteskní žert a sociální obžaloba, sentimentalita a sarkasmus, obratné použití jazyka s epigramatickými pointami a paradoxy charakterizují Brechtovy hry. – Narodil se 10. 2. 1898.

www.skolavpohode.cz


14. srpna - roku 1966 zemřel ve věku 64 let v Novém Bydžově hudební skladatel a ředitel hudební a pěvecké školy Josef Bartoš. Postupně prošel řadou míst. Byl například sbormistrem olomoucké opery či ředitelem Hudební a pěvecké školy Slezské Matice osvěty lidové v Českém Těšíně. Úspěchem byl i studijní pobyt v Paříži, kam se dostal jako stipendista francouzské vlády, aby studoval u Mistra V. d'Indy na Schole cantorum. Působil zde i jako pianista v triu Slovanského ústavu. Josef Bartoš po sobě zanechal celou řadu skladeb. – Narodil se 10. 2. 1902.

http://nn.jicinsko.cz/01/31/nn131-7.htm


15. srpna - roku 1906 se v Brně narodil český astronom František Link. Pracoval zejména v oboru měsíčních zatmění, zabýval se též heliofyzikou, vztahy Slunce – Země, výzkumem vysoké atmosféry Země. Zorganizoval soustavná odborná pozorování na vysokohorské observatoři na Lomnickém štítě a ve spolupráci s Francouzi rozvinul program výzkumu atmosféry pomocí stratosférických balónů. – Zemřel 23. 9. 1984.

Český biografický slovník XX. století


15. srpna - roku 1916 se v Praze narodil český psychiatr, žijící od roku 1970 v Kanadě, Ferdinand Knobloch. Byl iniciátorem založení denního sanatoria pro neurózy v Praze a v Lobči. Propagoval skupinovou psychoterapii.

Český biografický slovník XX. století


17. srpna - roku 1916 zemřel v Martině slovenský spisovatel, publicista a politik Svetozár Hurban Vojanský. V 80. a 90. letech 19. století byl Vajanský nejvýraznější postavou a hlavním ideologem Slovenské národní strany. Na tvrdý národnostní útisk, který provázel jeho vstup do veřejného života, odpověděl houževnatou obranou svébytnosti slovenského národa, programem Štúrovců a Memorandem slovenského národa z roku 1861. – Narodil se 16. 1. 1847.

www.libri.cz


18. srpna - roku 1876 se v Kutné Hoře narodil český mineralog a geochemik František Slavík. Ve svých pracích se zabýval speciální a regionální mineralogií a petrografií. Byl velice plodným autorem, napsal přes půl tisíce původních prací. Jeho vědecká činnost se těšila mimořádnému uznání v celé Evropě. – Zemřel 27. 1. 1957.

www.libri.cz


19. srpna - roku 1936 zemřel ve Vízneru v Granadě španělský avantgardní básník a dramatik Federico García Lorca. O Lorcovi se říká, že byl největším španělským dramatickým talentem od dob Lope de Vegy a také je nazýván "básníkem Andalusie". – Narodil se 5.6.1898.

www.cesky-jazyk.cz


20. srpna - roku 1796 se narodil proslulý loupežník odsouzený za loupežnou vraždu k dvaceti letům žaláře Václav Babinský. Vězněn byl v Brně na Špilberku a v Kartouzích, po propuštění prožil zbytek života spořádaně pod jménem Adam Miller jako zahradník v Řepích u Prahy. – Zemřel 1. 8. 1879.

Rok do kapsy


20. srpna - roku 1856 se narodil v Kukowě hornolužický lyrický básník, publicista, překladatel, dramatik a prozaik, představitel mladoburžoasního hnutí Jakub Čišinski, vlatním jménem Bart. -Zemřel 16. 10. 1909.

http://www.literatura.kvalitne.cz/


21. srpna - roku 1896 se v Lauderdale County ve státě Tennessee narodil americký novinář a humorista Roark Bradford. Světoznámými se staly jeho parodické přepisy událostí Starého zákona se zdánlivě naivní komikou v černošském jižanském dialektu. – Zemřel 13. 11. 1946.

Slovník spisovatelů:Spojené státy americké


21. srpna - roku 1906 se narodil švédský spisovatel, publicista a politik, autor historických novel a románů o bojích pracující třídy Adolfsson, Gunnar. – Zemřel 8. 8. 1983.

www.skolavpohode.cz


23. srpna - roku 1436 ve čtvrtek u vigilii sv. Bartoloměje, okolo hodiny 19., přijel z Jihlavy do Prahy císař Zigmund a tu poctivě i slavně ode všech tří stavův království českého a zvláště od Pražan za krále a pána přijat.

Kalendář historický národa českého


23. srpna - roku 1936 se v ukrajinském Sevastopolu narodil francouzský romanopisec Eugéne Dabit. V realistických románech popisoval s hlubokým pochopením život prostých lidí, . Připojil se k hnutí „proletářských spisovatelů“, které vedl H.Poulaille, ale politicky se neangažoval. – Narodil se 21. 9. 1898.

Slovník francouzsky píšících spisovatelů


23. srpna - se v Příbrami roku 1946 narodila česká spisovatelka Alžběta Šerberová. Vedle literární tvorby se věnovala také sportovní a umělecké gymnastice. Do literárního kontextu vnesla poetiku snově metaforického ovzduší a křehké estetizujícístylizace, oscilující mezi výjevy z všední skutečnosti a exaltovanými vizemi.

Slovník českých spisovatelů od roku 1945. 2.díl


25. srpna - roku 1836 se narodil americký spisovatel , průkopník realisticko-naturalistického literárního proudu Bret Harte. Největší úspěch měly jeho povídky z prostředí kalifornských zlatokopeckých táborů. – Zemřel 5. 5. 1902.

www.vsechno.kvalitne.cz


25. srpna - roku 1976 zemřel švédský spisovatel, člen „Švédské akademie“ laureát Nobelovy ceny za literaturu pro rok 1974, Eyvind Johnson. Ve své tvorbě se silně angažoval proti nacismu. V historických románech realisticky odrážel politické, sociální a psychologické problémy švédských dělníků. – Narodil se 29. 7. 1900..

www.skolavpohode.cz


26. srpna - roku 1596 se narodil český král a falcký kurfiřt z dynastie Wittelsbachů Fridrich V. Falcký. Sám prý se nazýval "král seladon", ale do historie vešel jako "zimní král", protože jako král vládl v Čechách jen přes jedinou zimu. – Zemřel 29. 11. 1632.

www.libri.cz


26. srpna - roku 1956 se v Náchodě narodila česká spisovatelka a jazyková lektorka Dagmar Gayerová. Publikovala hlavně v časopisech. Dramatizaci některých jejích próz vysílal také rozhlas.

přebal knihy D:Gayerová: Vůně suchých kopřiv


27. srpna - roku 1856 se narodil ukrajinský básník, dramatik, filolog, literární historik, kritik, překladatel, etnograf, historik a publicista Ivan Jakovyč Franko. V prózách prolínal realistické prvky s naturalismem a expresionismem, z jeho básní zní vlastenecká nota i tón intimní lyriky. Překládal z češtiny (např. Machara a Borovského), latiny, angličtiny, němčiny a francouzštiny. – Zemřel 28. 5. 1916.

www.skolavpohode.cz


27. srpna - roku 1876 zemdřel v Saint-Maurice francouzský prozaik Eugene Fromentin. Jeho román Dominik patří k vrcholným ukázkám psychologického románu 19. století. Působivě komponovaný příběh nešťastné platonické lásky mladého muže k starší provdané ženě je v podstatě autobiografický. – Narodil se 24. 10. 1820.

Slovník francouzsky píšících spisovatelů


27. srpna - roku 1916 zemřel srbský spisovatel Petar Kočič. Psal povídky a dramatické texty, v nichž zesměšňoval rakousko-uherskou byrokracii – narodil se 29. 6. 1877.

www.vsechno.kvalitne.cz


28. srpna - v roce 1886 se Dubrovníku narodila bulharská spisovatelka Dora Gabe. Psala jak pro dospělé, tak pro dětské čtenáře. Překládala z polštiny a češtiny. – Zemřela 16.2.1983.

www.encyklopedie.seznam.cz


28. srpna - roku 1916 se v texaském Waco narodil americký sociolog a publicista Charles Wright Mills. Kritizoval abstraktnost a empirismus americké sociologie, ideově ovlivnil novou levici v USA. Naději na humanizaci společnosti vkládal do inteligence. Byl představitelem teorie konfliktů. – Zemřel 20. 3. 1962.

www.vsechno.kvalitne.cz


28. srpna - roku 1986 zemřela v Helsinkách finská levicově orientovaná prozaička a básnířka Elvi Sinervo. Část své vlastní i překladové tvorby věnovala dětskému čtenáři. – Narodila se 4. 5. 1912.

Slovník severských spisovatelů


29. srpna - roku 1526 v maďarském Moháči zemřel český a uherský král z dynastie Jagellovců Ludvík Jagellonský. Jím po meči vymřela jagellonská dynastie vládnoucí v Čechách a Uhrách a na český trůn nastoupili Ferdinandem I. Habsburkové. – Narodil se 1. 7. 1506.

www.libri.cz


29. srpna - v roce 1936 byl zahájen provoz na první trolejbusové lince v Praze, ze Střešovic ke kostelu sv. Matěje na Babě.

Rok do kapsy


30. srpna - roku 1906 norský polárník Roald Amudsen poprvé překonal Severozápadní průjezd ( cestu z Evropy do Asie po moři, podél severního pobřeží Ameriky).

Rok do kapsy


31. srpna - roku 1546 se v Praze narodil český humanista, tiskař, překladatel a organizátor literární činnosti Daniel Adam z Veleslavína. Dobou Veleslavínovou bývá v dějinách české literatury nazýváno celé období, v němž tento muž žil a pracoval. Jistě nevšední pocta pro autora jediného původního spisu, který originalitou ani hloubkou nepřevyšoval úroveň tehdejší české literatury. A přece ocenění oprávněné, neboť Daniel Adam, s pozdějším přídomkem z Veleslavína, muž ušlechtilého zjevu i charakteru, tajný přívrženec jednoty bratrské, byl vynikající osobností své doby. – Zemřel 18. 10. 1599.

www.libri.cz


31. srpna - roku 1946 se v Praze narodil český básník a redaktor Petr Kovařík. Od počátku 80. let nevěnuje také próze.

Slovník českých spisovatelů od roku 1945

Co jsou nám platny vzpomínky …
Příběhy – malé kamínky,
hozené do rybníka vprostřed léta.
Vlny a kola vidím stále,
a po kamínku veta

P.Kovařík: Život na nečisto