Warning: array_key_exists() [function.array-key-exists]: The first argument should be either a string or an integer in /domains1/gh076100/public/www_root/index.php on line 28
Regionální knihovna Teplice : {Knihovna : Ceník}
Informace pro čtenáře

Seznamy ke stažení

Aktualizované seznamy novinek na CD, DVD
a Blu-ray v Excelu si můžete stáhnout v sekci Katalogy


Veřejný Internet!

Každý všední den od 10 do 18 hodin ve studovně.  Nejen pro čtenáře knihovny.


Magnesia Litera

Některé z oceněných či nominovaných knih na tuto literární cenu najdete i v nabídce naší knihovny . 


Více než milion skladeb
na více než 97 000 CD
z oblasti vážné hudby, jazzu můžete poslouchat
z knihovny či z domova.
Více o této službě zde


                                                 


{Knihovna}

Ceník poplatků a služeb

A. Registrační poplatky

Registrace a její obnovení:
dospělí čtenáři - na 12 měsíců
200,- Kč
důchodci, studenti, děti do 15 let - na 12 měsíců
100,- Kč
jednorázová registrace lázeňských hostů - na 6 týdnů
20,- Kč
registrace pro hudební oddělení - na 3 měsíce
100,- Kč
dtto - bez půjčování zvukových nosičů, na 12 měsíců
100,- Kč
dtto - jednorázová registrace - 10 dní

20,- Kč
B. Sankční poplatky

Při překročení stanovené výpůjční doby uhradí čtenář bez předchozího písemného upozornění sankční poplatek ve výši 10,- Kč (děti do 15 let částku 5,- Kč). Sankční poplatek se v návaznosti na dobu prodlení dále progresivně zvyšuje. Čtenář je na tuto skutečnost upozorňován pomocí písemných či elektronicky zaslaných upomínek.

  
                                         čtenáři nad 15 let                 čtenáři do 15 let
     
1. upomínka                        30,- Kč                                15,- Kč
      2. upomínka                        60,- Kč                                30,- Kč
      3. upomínka                        90,- Kč                                45,- Kč
      4. upomínka                      150,- Kč                                60,- Kč

Předupomínka - čtenářům nad 15 let, poskytnou-li e-mailový kontakt, zašle knihovna upozornění na blížící se termín uplynutí výpůjční doby (knihy, noty, hudebniny, deskové hry).


Poplatek z prodlení za každý započatý týden a titul CD,DVD
20,- Kč
Poplatek z prodlení za každý den a titul deskových her
20,- Kč
Manipulační poplatek při ztátě knihy či jiného dokumentu
50,- Kč
Poškození či odstranění čárového kódu
50,- Kč
Ztráta a vystavení nového čtenářského průkazu
10,- Kč
Poškození obalu CD, DVD
10,- Kč
Poškození středovky CD
5,- Kč
Poškození bookletu CD
50,- Kč
  
C. Speciální služby
  
Oznámení o vyřízené rezervaci knih a ostatních dokumentů:
písemně
16,- Kč
elektronicky (SMS zpráva, e-mailová pošta)
2,- Kč
Zásilka zajištěná prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby
85,- Kč
  (náhrada poštovného včetně oznámení o rezervaci)
Zadání zpracování rešerše, bibliografie, soupisu literatury
50,- Kč
Písemné zpracování rešerše, bibliografie, soupisu literatury – 1 strana
10,- Kč
  
Práce s výpočetní technikou za každých započatých 30 minut:
registrovaný čtenář (15 minut denně zdarma)
10,- Kč
neregistrovaný uživatel
15,- Kč
  
Pořízení nebo poskytnutí elektronické kopie dokumentu
(i vlastním mobilním zařízením) - 1 strana
5,- Kč 
  
Tisk / Kopírování
 • A4 černobílý, jednostranný, na 80g papír bílý
2,- Kč 
 •       černobílý, jednostranný, na 80g papír barevný

   3,- Kč

 •       černobílý, oboustranný, na 80g papír bílý
   3,- Kč
 •       barevný, jednostranný, na 80g papír bílý
   7,- Kč
 •       barevný, jednostranný, na 80g papír barevný
   8,- Kč
 •       barevný, oboustranný, na 80g papír bílý
 10,- Kč
 •       barevný, jednostranný, na 120g papír bílý
   8,- Kč
 •       barevný, oboustranný, na 120g papír bílý
 12,- Kč
 •                                             na 160g papír bílý
9,- Kč 
 •                                             na 200g papír bílý
10,- Kč 
 • A3 černobílý, jednostranný, na 80g papír bílý
   4,- Kč
 •       černobílý, oboustranný, na 80g papír bílý
   6,- Kč
 •       barevný, jednostranný, na 80g papír bílý
 10,- Kč
 •       barevný, oboustranný, na 80g papír bílý
 15,- Kč
 •       barevný, jednostranný, na 120g papír bílý
 12,- Kč
 •                                            na 160g papír bílý
 14,- Kč
  
Platnost od 2. ledna 2017
PhDr. Ivana Slunéčková
ředitelka Regionální knihovny Teplice