Warning: array_key_exists() [function.array-key-exists]: The first argument should be either a string or an integer in /domains1/gh076100/public/www_root/index.php on line 28
Regionální knihovna Teplice : {Kalendárium}
Informace pro čtenáře

Seznamy ke stažení

Aktualizované seznamy novinek na CD, DVD
a Blu-ray v Excelu si můžete stáhnout v sekci Katalogy


Veřejný Internet!

Každý všední den od 10 do 18 hodin ve studovně.  Nejen pro čtenáře knihovny.


Magnesia Litera

Některé z oceněných či nominovaných knih na tuto literární cenu najdete i v nabídce naší knihovny . 


Knihy, které nám chybí

Seznam knih , které byste neměli vyhodit do kontejneru je aktuální k 8. 4. 2014. Děkujeme všem!


Výpůjční doba o jarních prázdninách - dětské odd.
[ 6. 1. 2015 ]

      

V době jarních prázdnin,
od 13. 2. do 17. 2. 2017,
se mění půjčovní doba v dětském oddělení :

PO - ČT:  10,00 - 12,00  a  13,00 - 15,00 hod.


Více než milion skladeb
na více než 97 000 CD
z oblasti vážné hudby, jazzu můžete poslouchat
z knihovny či z domova.
Více o této službě zde


                                                 


{Kalendárium}

Leden 20171. ledna - roku 1387 umřela v Praze králová Johanna, první manželka krále Václava, římského a českého krále, s nímž devět let v stavu manželském strávila. O záhadném skonu první choti Václava IV. bylo mnoho bájeno od kronikářů. Nejčastěji se vypravuje, že byla královna v novoroční noci udávena jedním z loveckých psů králových. Tuto verzi uvádí také František Palacký ve svých „Dějinách národa českého“.

Kalendář historický národa českého – sv. l


1. ledna - roku 1917 se v Kamionce u Ropczycu narodil polský prozaik, literární kritik a publicista Wilhelm Mach. Jeho román „Hory nad černým mořem“ vstoupil do diskuze se zásadami socialistického realismu a stal se výzvou k obnově morálních funkcí literatury. – Zemřel 2. 7. 1965.

Slovník polských spisovatelů


1. ledna - v roce 1917 se v Bukurešti narodil francouzský prozaik řeckého původu André Kédros, vlastním jménem Vergilius Solomos - Solomonidis. Byl odborníkem v oboru dětské psychologie. Řadu svých literárních děl věnoval Řecku a řeckému odboji, od této tématiky postupně přešel k námětům společensko kritickým a psychologickým. – Zemřel 8. 11. 1999.

Slovník francouzsky píšících autorů


2. ledna - roku 1797 se v Poděbradech narodil český obrozenecký dramatik a básník František Turinský. Ve své tvorbě usiloval o obsahově a formálně náročné drama. – Zemřel 4.  9. 1852.

Malá československá encyklopedie – sv. 6


2. ledna - roku 1847 se v Martiněvsi u Budyně narodil český estetik, hudební vědec, hudební folklorista a výtvarný teoretik Otokar Hostinský. Byl představitelem formalismu, později se sblížil i se snahami experimentální estetiky. Stal se zakladatelem obecné teorie umění u nás, vydal první přehled vývoje českého umění 19. století, zabýval se estetikou užitého umění. Položil základy moderní české hudby a estetiky.– Zemřel 19. 1. 1910.

Český biografický slovník XX. století


3. ledna - roku 1907 zemřel v Praze český hudebník Josef Foerster. Byl chrámovým varhaníkem a regentem chori ve Vyšším Brodě, později v Praze u sv. Vojtěcha, u sv. Mikuláše, u Nejsvatější Trojice a posléze u sv. Víta. Byl otcem českého hudebního skladatele J. B. Foerstera. – Narodil se 22. 2. 1833.

Kalendář historický národa českého – sv. l


3. ledna - v roce 1937 zemřel v Praze český básník, prozaik a publicista Richard Weiner. Za 1. světové války byl mobilizován, pro nervové zhroucení ho však roku 1915 propustili. Po válce nastoupil roku 1918 do Lidových novin a rok poté se stal jejich dopisovatelem z Paříže (odkud již před válkou psal do Samostatnosti). V Paříži působil až do své smrti a přispíval odtud fejetony, causeriemi, recenzemi francouzské literatury a výtvarného umění stejně jako analýzami politické situace. Důvěrná znalost francouzského uměleckého klimatu výrazně ovlivnila i Weinerovu tvorbu. Weinerovo umění upíří, ale umění opravdové (F. X. Šalda) nemělo v Čechách nikdy příliš mnoho čtenářů. Přesto však je jeho vliv na moderní českou poezii mimořádný: sahá od J. Ortena a V. Holana přes J. Koláře a I. Blatného až třeba po obnovený zájem o nelevicovou avantgardu (Le Grand Jeu), zprostředkovanou převody Věry Linhartové. – Narodil se 6. 11. 1884.

www.libri.cz

Den, sotva vstal, už pokřtěn: Zrada.
Nezradil ještě, a já už sama.
Kuchyně, plotna, muž; a děti.
Den lenivý plž, a já jím štvána.
Kuchyně, plotna. Aspoň poodskočit
k oknu. Ráno! Tak buřičsky čisté!
Padnout jak ono! Neotročit
Obehrané včerejší frašce, ó Kriste!
Co cest, co věcí kynulo zrána!
Kde se mi ztratily, že jsem sama?

R.Weiner: z básně Ve dvou polohách


3. ledna - v roce 1967 zemřel v Praze český architekt, návrhář nábytku a malíř Jaroslav Fragner. Již od roku 1921 vystavoval, tehdy patřil do tzv. Puristické čtyřky; od roku 1922 byl členem Devětsilu, posléze Spolku výtvarných umělců Mánes (1931). Od roku 1945 působil jako profesor architektury na Akademii výtvarných umění, kde byl v letech 1954-58 rektorem. J. Fragner byl bratrem chemika a farmaceuta Jiřího Fragnera a také spisovatele Benjamina Fragnera, který přijal pseudonym Benjamin Klička. – Narodil se 25. 12. 1898.

www.libri.cz


4. ledna - roku 1947 vychází v Německu první číslo zpravodajského magazínu Der Spiegel, který ovlivnil řadu dalších časopisů podobného druhu v celé Evropě. Na založení týdeníku se podíleli britští důstojníci, kteří jej vytvořili po vzoru anglického magazínu Time, a chtěli tak podpořit demokratizační tendence v Německu.

Rok do kapsy


4. ledna - roku 1977 zemřel italský prozaik, dramatik a novinář Achille Campanile. Jeho humor, založen na slovní hříčce, paradoxu a grotesce, míří proti literární i společenské konvenci. Z jeho divadelních her je nejznámější „Vynálezce koně“, z románů „Za všechno může kapitán“. -  Narodil se 28. 9. 1900.

http://encyklopedie.seznam.cz


6. ledna - roku 1807 se v Spišské Belé narodil slovenský matematik Josef Petzval. Věhlas matematika jej roku 1837 zavedl na vídeňskou universitu. Získal tady profesuru, ale zároveň i pověst podivína. Ubytoval se ve zrušeném klášteře na vrchu Kahlenberg, což mu vyneslo přezdívku "nejvyšší učenec Vídně", a na universitu jezdil na koni. Vynikal i v šermu. Světovou proslulost mu přinesly jeho práce v optice. Vypracoval teorii objektivu s mimořádnou světelností a spočítal řadu prakticky využitelných objektivů. Čočky mu brousil a objektivy sestavoval vídeňský optik Voigtlänger, který pak na základě vynikajících Petzvalových objektivů založil světoznámou továrnu na fotografické přístroje. – Zemřel 17. 9. 1891.

www.libri.cz


6. ledna - roku 1927 se v Žebráku, okres Beroun, narodil český novinář a překladatel z angličtiny Karel Kyncl. Byl jedním z prvních signatářů Charty 77. V únoru 1983 emigroval do Velké Británie, kde spolupracoval s BBC, britským tiskem i Hlasem Ameriky. – Zemřel 1. 4. 1997.

Český biografický slovník XX. století – sv.2


6. ledna - v roce 1937 se v Hořicích, okres Blansko, narodil český atlet diskař Ludvík Daněk. Olympijský vítěz z Mnichova 1972, držitel stříbrné medaile z OH v Tokiu 1964, bronzové z OH v Mexiku 1968 a mnoha dalších. – Zemřel 16. 11. 1998.

Český biografický slovník XX. století – sv. 1


7. ledna - roku 1877 se v Döblingu u Vídně narodil český historik umění Vojtěch Birnbaum. Od roku 1921 byl mimořádným a od roku 1927 řádným profesorem na Univerzitě Karlově, kde vychoval celou řadu vynikajících historiků umění a literatury (mj. J. Květa, Václava Richtera a O. Stefana). Dlouho se Birnbaumův zájem soustřeďoval na nejranější formy evropského stavitelství, od které přešel k románské a gotické architektuře. Posléze se jeho zájem soustředil na metodu dějin umění, především na otázku slohového vývoje; jako vůbec první se zabýval přehledy vývoje české románské a gotické architektury. – Zemřel 30. 5. 1934.

www.libri.cz


7. ledna - se ve Vinařících roku 1947 narodil český historik a archivář hlavního města Prahy Václav Ledvinka. Zabývá se staršími českými hospodářskými dějinami se zvláštním zaměřením na problematiku feudálního velkostatku a starší historií Prahy.

Český biografický slovník XX. století – sv.2


7. ledna - v roce 1957 zemřel v Lublani slovinský architekt působící v Čechách Josip Plečnik. Od roku 1920 až do roku 1934 - definitivního odchodu do Lublaně - byl architektem Pražského hradu, kde navrhl a spolu se svým žákem Otto Rothmayerem realizoval úpravu čestného dvora (1922-23), hlavního nádvoří, Rajské zahrady (1920-25), zahrady Na valech (1920-25), Na baště (1927-28). Hrad při tom obohatil o řadu drobných staveb, vynikajících svým nebývale ušlechtilým zpracováním v detailu. Upravoval také okolí prezidentova dalšího sídla - zámku v Lánech (1922-23). Jeho tvorba, která vycházela ze secese, byla přetvořena osobitým způsobem pod vlivem studia antiky a renesance. – Narodil se 23. 1. 1872.

www.libri.cz


8. ledna - 1927 se v Českých Budějovicích narodil český literární historik, prozaik a překladatel František Kautman. Zabývá se zejména dílem F. M. Dostojevského, E.Hostovského a F. Kafky.

Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích – sv.2


8. ledna - roku 1947 se v Červeném Kostelci narodila česká historička Lenka Bobková. Zabývá se českými středověkými a raně novověkými dějinami, především pak historií vedlejších zemí Koruny české a severočeské šlechty.

Český biografický slovník XX. století – sv. 1


8. ledna - roku 1957 zemřel v Praze český loutkář, výtvarník a autor loutkových her Josef Skupa. Od počátku se snažil získat pozornost dospělých diváků: po politických a literárních kabaretech hledal nové dramaturgické podněty (uvedl seriál dramatizací Haškova Švejka), zkoušel možnosti uvádění činoherních i operních děl. Od poloviny 20. let se orientoval hlavně na revuální pořady, jejichž hlavními aktéry se staly loutky Spejbla a Hurvínka. Spejbla vyřezal podle Skupova návrhu v roce 1919 Karel Nosek, avšak plně se divadelně uplatnil teprve, když místo Kašpárka se stal jeho jevištním partnerem Hurvínek, kterého vytvořil v roce 1926 řezbář Gustav Nosek. Skupa vymyslel pro tuto dvojici jedinečné charaktery i způsob jevištní interpretace. Využil přitom v plné míře svého smyslu pro komiku i hereckého nadání. V jeho podání se stal popletený, ale ambiciózní otec Spejbl (ve výtvarné zkratce tento charakter symbolizovalo dadaistické spojení fraku a dřeváků) a jeho uličnický, zvídavý synek Hurvínek prostředkem komiky, která svou společenskou aktuálností vyvolávala velkou diváckou odezvu. – Narodil se 16. 2. 1892.

www.libri.cz


8. ledna - roku 1977 obdržel prezident republiky Gustav Husák text Prohlášení Charty 77.

http://www.darius.cz/ag_nikola/beseda28.html


9. ledna - roku 1927 se v Kodani narodil dánský prozaik Thorkild Hansen. Svými historicko-dokumentárně fiktivními rekonstrukcemi vytvořil svébytný hybridní tvar, který se dočkal velké čtenářské obliby. – Zemřel 4. 2. 1989.

Slovník severských autorů


9. ledna - roku 1937 se v Berlíně narodil německý prozaik, dramatik, filmový scénárista, žurnalista a reportér Klaus Schlesinger. Ve svém úspěšném románu „Michael“ propojuje dvě časové roviny: současný vypravěč, podnícený starou fotografií, zkoumá okolnosti fašistické deforrmace člověka.

Slovník spisovatelů německého jazyka


9. ledna - roku 1937 zemřel pražský německý jazykovědec, etnolog a indolog Moritz Winternitz. Byl profesorem indologie a etnologie na pražské německé univerzitě. Zabýval se jak indickou literaturou, tak i etnografií a náboženskými systémy Indie, zejména védskými rituály a buddhismem. – Narodil se 23. 12. 1863.

www.libri.cz


10. ledna - roku 1797 se v Hülshoffu u Münsteru narodila německá básnířka Annette von Droste-Hülshoff, průkopnice realismu, intenzivně sledovala život, nezaujímajíc politický postoj. Psala neromantickou poezii s přírodní a krajinnou tématikou s ostnem proti postupující kapitalistické civilizaci. Její dílo svědčí o náboženské víře i autorčiných pochybách. – Zemřela 24. 5. 1848.

Slovník spisovatelů německého jazyka


10. ledna - roku 1887 se v Pittsburghu narodil americký experimentátorský básník a dramatik zjitřených vidin podbarvených střízlivým humanismem Robinson Jeffers. Upozornil na sebe oslavou nespoutané síly přírody a hlubokou nedůvěrou v člověka, který chce být středem vesmíru, v jeho city, společenskou organizaci i morální normy. V tomto duchu také přepracoval biblické a antické mýty. – Zemřel 20. 1. 1962.

www.skolavpohode.cz

Rozervi život na kusy
Orel a jestřáb s mocnými zobany a drápy
rvou život na kusy;
sup a havran čekají,
až změkne smrtí.
Básník se nemůže nasytit tímto časem světa,
dokud jej nerozerve na kusy...
A sebe taktéž.

R.Jeffers: Rozervi život na kusy


10. ledna - roku 1897 se v Čáslavicích u Třebíče narodil český literární kritik a teoretik Bedřich Václavek. Byl jedním z předních kritiků a teoretiků avantgardního umění a nejvýznamnějším představitelem předválečného českého literárního marxismu. Kromě propagátora ideologické literatury byl Václavek také literárním vědcem, specializujícím se na literární národopis a folkloristiku. Sestavil antologii České písně kramářské (1937) a je autorem monografie Písemnictví a lidová tradice. - Zemřel 5. 3. 1943.

www.libri.cz


11. ledna - roku 1947 se narodil český zpěvák Michal Tučný. Jako zpěvák moderní country-music, vynikající čistým vokálem s příkladnou dikcí, se vypracoval na přední osobnost tohoto žánru v evropském měřítku. – Zemřel 9. 3. 1995.

Český biografický slovník XX. století – sv. 3


11. ledna - roku 1947 se v Praze narodil starší syn národního umělce Zdeňka Štěpánka, český herec Martin Štěpánek. V letech 1968 – 1973 byl členem činohry Národního divadla, poté přešel do Činoherního klubu a od roku 1977 do roku 1981 byl členem Divadla na Vinohradech. V roce 1981 emigroval do Rakouska a posléze do SRN. V 90. letech se opět uplatňuje jako herec v pražských divadlech i v televizi.

Bartošková – Bartošek : Filmové profily – sv. 2


12. ledna - roku 1927 zemřel v Klášteře nad Jizerou český spisovatel, podnikatel a politik Josef Dürich. Na jaře 1915 byl vyslán za Masarykem do Švýcarska. V únoru 1916 byl zvolen místopředsedou České národní rady v Paříži. V létě téhož roku odešel do Ruska, kde se měl snažit získat československé vojsko pro západní frontu. Místo toho se zde pokusil vytvořit další, carofilsky orientované centrum zahraničního odboje. Jeho cílem bylo zřízení českého království a "sjednocené Slávie" v čele s Ruskem. Štefánik poté zbavil Düricha poslání i členství v pařížské radě. Od roku 1917 byl odstaven nadobro. Do vlasti se vrátil až roku 1919. Svůj postup za války se pokusil obhájit v knize vzpomínek "V českých službách". -  Narodil se 19. 8. 1847.

www.libri.cz


13. ledna - roku 1907 se ve Vídni narodil český filmový kritik, historik a publicista Jaroslav Brož, jeden ze zakládajících členů Československé filmové společnosti. – Zemřel 3. 9. 1977.

Český biografický slovník XX. století – sv. 1


14. ledna - roku 1937 se v Starym Žyvotivu narodil ukrajinský prozaik a básník Jevhen Hucalo. Publikovat začal počátkem 60. let. Jeho tvorba byla vysoce oceněna kritikou a získala širokou popularitu čtenářů. Velkou část tvorby věnoval také dětem. – Zemřel 14. 7. 1995.

Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů


14. ledna - roku 1977 v Los Angeles zemřela americká avantgardní prozaička Anais Nin. Svůj deník si začala psát jako desetiletá při roztržce rodičů, posléze se jí deník stal hlavní náplní života a přesáhl celou stovku rukopisných svazků. Postupně se pak stal podporou a materiálem k umělecké próze. Mimo literární tvorbu stačila Nin vystupovat na veřejnosti jako profesionální tanečnice a modelka.- Narodila se v únoru 1903.

Slovník spisovatelů: Spojené Státy Americké


15. ledna - roku 1907 se v Kluži narodil maďarský prozaik, kritik a překladatel Emil Kolozsvári Grandpierre. Jeho nejlepší díla líčí život někdejších středních vrstev a džentry, zobrazují postavy a ideály tohoto prostředí z nadhledu, s chladnou nenucenou elegancí. - Zemřel 11. 5. 1992.

Slovník spisovatelů : Maďarsko


15. ledna - roku 1917 se v Dobré Vodě narodil český lékař – anatom Jaroslav Kos, zakladatel české osteo-angiologické školy. Zabývá se hlavně anatomií kloubů a cévního systému kostí a kloubů.

Český biografický slovník XX. století – sv.2


16. ledna - roku 1847 se v Hlboké narodil slovenský spisovatel, publicista a politik Svetozár Hurban Vajanský, syn národního buditele a Štúrova spolupracovníka J. M. Hurbana. V 80. a 90. letech byl Vajanský nejvýraznější postavou a hlavním ideologem Slovenské národní strany. Na tvrdý národnostní útisk, který provázel jeho vstup do veřejného života, odpověděl houževnatou obranou svébytnosti slovenského národa, programem Štúrovců a Memorandem slovenského národa z roku 1861. Záchranu Slováků očekával od diplomatického zákroku či vojenské akce carského Ruska. V této své orientaci se dostával k přehnaným a nereálným představám o mesiášské úloze Ruska i k nekritickému carofilství. Svým dílem se zasloužil o vznik slovenského společenského románu a slovenské literární kritiky. – Zemřel 17. 8. 1916.

www.libri.cz


16. ledna - roku 1847 se v Sklabiné narodil maďarský spisovatel Kálmán Mikszáth, autor anekdotických realistických próz, situovaných do prostředí tehdejších Horních Uher. – Zemřel 28. 5. 1910.

Slovník spisovatelů : Maďarsko


16. ledna - roku 1927 se v Ostravě narodil český dramatik, prozaik, scénárista a režisér Oldřich Daněk. Jeho tvorba zobrazuje mravně náročné jednání jednotlivce ve společnosti a disharmonii mezi soukromým a společenským aspektem životní praxe. Ve svých historických románech pojímá dějiny jako výslednici mocenských bojů postrádajících morální opodstatnění.

Český biografický slovník XX. století sv. 1


16. ledna - roku 1967 zemřela česká spisovatelka Marie Majerová, rozená Bartošová, provdaná Stivínová, pak Tusarová. Byla výraznou ženskou osobností předválečné prózy. Po válce hrála s chutí a pocitem plné oprávněnosti roli stafáže komunistického režimu, stala se chodící klasičkou socialistické literatury, patronkou horníků a tragikomickým stínem původně nikoliv špatné autorky. Vrcholem tvorby M. Majerové je rozsáhlý a ambiciózně koncipovaný román-řeka Siréna z roku 1935. V díle, jemuž samozřejmě nechybí socialistická tendence, sledovala přes čtyři pokolení kladenské hornické rodiny, a tak do svého kronikářského vyprávění pojala široký záběr společenského i technického rozvoje Čech posledních sta let. Psala i knížky pro děti, z nichž nejpopulárnější byla Robinsonka (1940), a stejně četné jako její cesty jsou i její cestopisy. – Narodila se 1. 2. 1882.

www.libri.cz


16. ledna - roku 1977 zemřel v Asserbu dánský prozaik a televizní a rozhlasový dramatik Leif Panduro. Ve svých románech a velice oblíbených televizních hrách vychází z domácích tradic naturalistické a realistické prózy, přetvářených modernisticky absurdním humorem s častými prvky fantaskní grotesky. – Narodil se 18. 4. 1923.

Slovník severských spisovatelů


16. ledna - roku 1977 zemřel v Brně český hudební pedagog, sbormistr a folklorista František Lýsek. V roce 1945 založil a do konce života řídil Brněnský dětský sbor. Je autorem prací o otázkách hudební pedagogiky, hlasové výchovy a dětského sborového zpěvu. Pořídil zápisky lašských a slezských lidových písní. – Narodil se 2. 5. 1904.

Český biografický slovník XX. století – sv. 2


17. ledna - roku 1917 se v Rokycanech narodil český literární historik a kritik František Buriánek. Zabýval se českou literaturou 20. století, zvláštní badatelskou pozornost věnoval české poezii začátku 20. století. – Zemřel 11. 7. 1995.

Český biografický slovník XX. století – sv. 1


17. ledna - roku 1967 zemřel v Brně český literární vědec, syn Otakara Levého, Jiří Levý. Jako anglista se věnoval dějinám anglické literatury a problematice vzájemných vztahů českého a anglického kulturního prostředí v minulosti. Zakladatelský význam měla jeho práce v oblasti teorie překladu a srovnávací versologie, rozvíjející odkaz českého strukturalismu i nejnovější výsledky zahraniční literární vědy a využívající sémantiky, teorie informace i matematických metod. – Narodil se 8. 8. 1926.

Český biografický slovník XX. století – sv. 2


18. ledna - roku 1807 se narodil v Praze český spisovatel a pedagog Josef Wenzig. Byl starostou Měšťanské besedy, kde se setkával s Bedřichem Smetanou a také mladým Ervínem Špindlerem. Vyrostl v rodině pražského důstojníka, kde se mluvilo především německy. Přesto Wenzig bojoval o vzdělávání českých studentů v českém jazyce a jako politik prosadil zákon rovnoprávnosti češtiny a němčiny na školách. Josef Wenzig byl nejen pedagogem a politikem, ale také překladatelem, básníkem a dramatikem. Překládal Palackého Dějiny národa českého v Čechách a na Moravě do němčiny, byl autorem divadelních her Timoleon, Snídání a obědvání, Koruna a další. Napsal libreta k dvěma Smetanovým operám – Daliborovi a Libuši. Těmito tématy se autor zabýval v cyklu básní a dramat. – Zemřel v roce 1875.

http://www.divadlo-opava.biz


18. ledna - roku 1867 se v Metapě v Nikaragui narodil nikaragujský básník, diplomat a novinář Rubén Dário, vlastním jménem Félix Rubén Garcia Sarmiento. – Zemřel 6. 2. 1916.

www.wikipedia.cz


18. ledna - roku 1937 se v Praze narodil český historik Antonín Klimek. Zabývá se především dějinami meziválečné ČSR, zvláště historií československé zahraniční politiky v tomto období. Věnoval se též dějinám českého průmyslu.

Český biografický slovník XX. století – sv.2


18. ledna - roku 1977 zemřel německý dramatik, scénárista, prozaik, lyrický básník a esejista Carl Zuckmayer. Stal se dobrovolníkem v první světové válce, psal expresionistickou lyriku a prózu. Po válce studoval přírodní vědy, literární historii, filosofii a sociologii. Od roku 1922 byl dramaturgem a asistentem režie divadla v Kielu, od roku 1924 v Berlíně. V letech 1933-38 žil v Rakousku, poté uprchl do Švýcarska a Spojených států, kde žil jako farmář. V roce 1946 získal americké občanství. – Narodil se 27. 12. 1896.

www.skolavpohode.cz

Carl Zuckmayer:
"Slušnost je chvályhodná vlastnost, která nás nic nestojí. Nanejvýš někdy místo k sezení v přeplněné tramvaji"


19. ledna - roku 1847 se v Mšeně u Mělníka narodil český archeolog a historik Josef Ladislav Píč. Jeho způsob třídění jednotlivých pravěkých epoch, v němž se dopustil řady omylů, byl však velmi ostře napaden skupinou badatelů soustředěných kolem universitního profesora L. Niederleho a diskuse posléze vyústila v lítou kontroverzi mezi školou muzejní a universitní, která stála Píče mnoho duševních sil. Posledním úskalím, které se mu stalo osudným, bylo hájení pravosti Rukopisů královédvorského a zelenohorského. Píč neváhal navštívit přední evropské paleografy pro potvrzení svého přesvědčení. Ale jejich de facto negativní posudky, útoky domácí odborné veřejnosti, nepochopení smyslu jeho úsilí a celkové vyčerpání vedly Píče k tomu, že se rozhodl pro dobrovolný odchod ze života.  - Zemřel 19. 12. 1911.

www.libri.cz


19. ledna - roku 1877 se narodil český básník, prozaik a dramatik Fráňa Šrámek. První světovou válku prožil na ruské a italské frontě. Po roce 1918 krátce spolupracoval s S. K. Neumannem, sblížil se s K. Čapkem, ale nepřipojil se k žádné skupině. Jeho básnické počátky vnesly do české poezie rysy buřičství. Jeho vrcholní díla vznikla před 1. světovou válkou a během ní a vyzněla v oslavu smyslové krásy života. – Zemřel 1. 7. 1952.

Český biografický slovník XX. století – sv. 3

Až půjdeš okolo,
nemysli na kámen.
Nehoď nám kamenem,
kamenem do oken,
zas by to bolelo.
Tvrdší je nad kámen
přejíti okolo,
ani se nezeptat,
kam se to podělo,
ani se do oken
nepodívat

F. Šrámek : Kámen


19. ledna - roku 1907 zemřel v Budyšíně lužický básník, prozaik, publicista a folklorista Jan Radyserb-Wjela. Vynikl především jako epik, autor četných balad, zveršovaných pověstí a legend. Jako spisovatel nezapřel v sobě pedagoga, což se projevilo i v jeho populární tvorbě pro děti. Byl ctitelem lidové moudrosti, sbíral přísloví a hádanky. – Narodil se 8. 1. 1822.

Slovník spisovatelů německého jazyka


20. ledna - roku 1787 navštívil Wolfgang Amadeus Mozart poprvé Prahu, kde v Nosticově divadle dirigoval svou operu Figarova svatba

http://www.ikoktejl.cz/magaziny/koktejl


20. ledna - roku 1927 se v Bratislavě narodil český elektrotechnik Milan Kubát. Zabývá se výkonovou polovodičovou elektronikou a mikroelektronikou. Je jedním ze zakladatelů průmyslové výroby výkonové polovodičové techniky v Československu.

Český biografický slovník XX. století - sv.2


21. ledna - roku 1517 zemřel pan Jan z Lobkovic na Hassištejně, který založil klášter v Kadani, kde je také pochován.

Kalendář historický národa českého – sv. l


21. ledna - roku 1797 se ve Velešíně u Českých Budějovic narodil český básník a buditel, přítel Františka Ladislava Čelakovského Josef Vlastimil Kamarýt. První jeho básnické pokusy byly určeny pouze Čelakovskému a malému kroužku přátel, teprve později začíná vydávat i časopisecky. Používá pseudonym Jan Malický. – Zemřel 19. 3. 1833.

Ottův slovník naučný – sv. 13


21. ledna - roku 1867 se v Oberammergau narodil německý prozaik, dramatik a lyrik Ludwig Thoma. Jeho dílo, psané často v bavorském nářečí, zesměšňuje klerikalismus, maloměšťáctví, lidskou hloupost. – Zemřel 26. 8. 1921.

Slovník spisovatelů německého jazyka


21. ledna - v roce 1897 zemřel v Praze český astronom Jan Frič, mladší syn J. V. Friče. S bratrem Josefem vybudoval český mechanický závod pro výrobu strojů měřických, prakticky i teoreticky pracoval v zoologii, astronomii a fyzice. Z výtěžku práce bratří Fričů byla vybudována hvězdářská observatoř Žalov, která v jejich odkazu byla věnována státu. Jan Frič se narodil v roce 1863.

Kalendář historický národa českého – sv.l


22. ledna - roku 1877 se ve Varšavě narodil polský básník Boleslav Lešmian, vlastním jménem Boleslav Lešman, autor osobité poezie, čerpající z folklórní tradice a symbolismu. – Zemřel 5. 11. 1937.

www.vsechnokvalitne.cz

V malinové houštině, po vrch hlavy skryti
očím příliš zvědavým, dlouho, půl dne málem
trhali jsme maliny, přes noc rudě zralé.
Všecky prsty od šťávy okrvavěly ti
Zlostník sršeň hučel tam, snad tak kvítí děsí,
nemocný list vyhříval v slunci rzivé skvrny,
náhrdelník z pavučin jiskřil, třpytu plný,
kosmatý brouk pozpátku úkryt hledal kdesi.

B. Lešmian : z básně V malinové houštině


23. ledna - roku 1937 zemřel v Praze český historik, čelný představitel Gollovy školy Josef Pekař. Předmětem jeho hlavního historického zájmu se staly nejstarší české dějiny, husitské revoluční hnutí, historické souvislosti bělohorské katastrofy a hospodářské, sociální a kulturní dějiny českých zemí. – Narodil se 12. 4. 1870.

Český biografický slovník XX. století – sv.2


24. ledna - roku 1837 se narodil český prozaik Alois Vojtěch Šmilovský, vlastním jménem Schmillauer. Ve svých historických povídkách zobrazil patriarchální minulost se smyslem pro svérázné venkovské postavy. Ve svém románu „Za ranních červánků“, který přesně vystihuje ducha národního obrození a byl později úspěšně zfilmován, vykreslil pobyt Josefa Dobrovského mezi venkovským lidem v Chudenicích na Klatovsku. – Zemřel 20. 6. 1883.

?


24. ledna - v roce 1947 byla slavnostně otevřena Akademie múzických v umění v Praze.

http://www.pis.cz/cz/


24. ledna - v roce 1947 zemřel vlámský spisovatel Felix Timmermans. Byl představitelem regionálního románu a tvůrce zromantizovaných beletrizovaných biografií (Peter Breughel, Adriaan Brouwer). - Narodil se 5. 7. 1886.

www.vsechnokvalitne.cz


25. ledna - roku 1987 zemřel v Praze český hudební skladatel Emil Hlobil. Byl autorem orchestrálních děl, instrumentálních koncertů, oper Anna Karenina, Měšťák šlechticem, Král Václav, baletu Kráska a zvíře, komorních skladeb i vokální tvorby. – Narodil se 11. 10. 1901.

Český biografický slovník XX. století


26. ledna - roku 1907 schválil císař František Josef I. soubor nových volebních zákonů. Tímto dnem bylo v celém Rakousku (nikoli v Uhrách) zavedeno všeobecné, rovné, tajné a přímé hlasovací právo pro muže od 24 let se stálým bydlištěm. Každému národu Rakouska byl přičleněn určitý počet volebních okresů, celkový počet poslanců říšské rady byl stanoven na 516, z toho v Čechách bylo voleno 130 poslanců, na Moravě 49, a ve Slezsku 15. První volby podle nového zákona proběhly v květnu téhož roku.

Rok do kapsy


26. ledna - roku 1937 se v Olomouci narodila česká spisovatelka, autorka psychologicky motivovaných detektivních povídek, které reálně vystihují prostředí děje a často obsahují zápletku s překvapivým rozuzlením, a scenáristka Eva Kačírková.

www.cojeco.cz


26. ledna - roku 1967 zemřel v Praze český zemědělský odborník a organizátor zemědělských škol František Čvančara. V roce 1924 založil Zemědělskou ústřednu filmů a diapozitivů. Zabýval se zejména ekonomickými otázkami v zemědělství a zemědělskou pedagogikou. – Narodil se 7. 10. 1889.

Český biografický slovník XX. století – sv. 1


27. ledna - roku 1547 ve čtvrtek po obrácení sv. Pavla na víru křesťanskou, ráno před svítáním, umřela na hradě pražském králová Anna, Vladislava dcera, Ludvíkova sestra, krále Ferdinanda manželka a císaře Maxmiliána II. matka. Její smrti všecka země česká opravdu želela, neb pravou byla matkou národu. V Praze připomíná její památku letohrádek královny Anny, tzv. Belvedere, nejkrásnější klenot renesance, nazvaný také „Lusthauz“ neboli „Ferdinandem“, za dob Rudolfových pak „dům matematický“, neboť v jeho prostorách pracoval Tycho s Kellerem.

Kalendář historický národa českého – sv. l


27. ledna - v roce 1897 se narodil český scénárista a herec Karel Lamač. Filmovou práci poznal v Drážďanech a za první světové války natáčel frontové aktuality. Zkusil si také herectví - sehrál téměř sedmdesát milovnických rolí v českých a německých filmech. Jeho prvním samostatným filmem byl němý DRVOŠTĚP (1922, námět, hlavní role a režie). Nejznámější tituly z jeho filmografie jsou komedie s Vlastou Burianem: C. K. Polní maršálek (1930), To neznáte Hadimršku (1931), Funebrák (1932), Lelíček ve službách Sherlocka Holmese (1932), Ducháček to zařídí (1938) a U pokladny stál (1939). Pracoval také v zahraničí: ve třicátých letech v Německu, od 1939 v emigraci v Holandsku, Belgii a v Anglii, kde působil jako filmař při R.A.F. – Zemřel 2. 8. 1952.

www.cfn.cz


27. ledna - roku 1927 se v Pule narodil italský prozaik, básník a publicista Giovanni Arpino. V realistických psychologických románech (Léta poznávání, Mračno hněvu, Mladá jeptiška) zobrazil typické současné italské politické, sociální a mravní problémy.

http://encyklopedie.seznam.cz


27. ledna - v roce 1917 se narodil v Paříži francouzský prozaik a kritik Henri Perruchot, autor zejména románových životopisů významných malířů, například V. van Gogha, P. Cézanna, H. Rousseaua, H. Toulouse-Lautreka, E. Maneta, P. Gauguina. – Zemřel v roce 1967.

www.cojeco.cz


27. ledna - v roce 1977 zemřel v Praze český prozaik a dramatik Josef Toman. Je autorem řady rozhlasových her a filmových scénářů. Na části jeho tvorby se podílela i jeho žena M. Tomanová. Ve své tvorbě se zaměřil hlavně na historická a sociální témata. – Narodil se 6. 4. 1899.

www.cojeco.cz


27. ledna - v roce 1977 zemřela v Brně česká filosofka protestantské orientace Božena Komárková. Od roku 1940 do konce války byla vězněna pro účast v odbojové organizaci „Obrana Národa“. Po roce 1948 nesměla vykonávat pedagogickou činnost. V roce 1976 podepsala Chartu 77. Ve svých dílech se zabývala historií evropského filosofického a právního myšlení. – Narodila se 28. 1. 1903.

Český biografický slovník XX. století


28. ledna - roku 1927 se v Celje narodil slovinský prozaik a dramatik Smiljan Rozman. Ať už se ve svých dílech vrací do okupační minulosti, ať píše o prostých lidech z předměstí a venkova, ať se konečně obrací k mondénnímu světu jadranských letovisek, vždycky mu jde především o to, chytit ten „pravý“ tón, na který jsou naladěni řadoví čtenáři. Je autorem i několika rozhlasových, televizních a divadelních her.

Slovník spisovatelů : Jugoslávie


28. ledna - se roku 1937 v Lipnici nad Sázavou narodil český filmový historik Karel Čáslavský. Od roku 1963 pracuje v Čs. filmovém ústavu, nyní Národním archivu a externě pracuje s Českou televizí. Zabývá se počátky filmu, nejstarší filmovou produkcí, českým filmovým dokumentem a americkou filmovou groteskou.

Český biografický slovník XX. století – sv. 1


28. ledna - roku 1967 zemřel český režisér, scénárista a filmový pedagog Václav Wassermann, vlastním jménem Václav Vodička. Ve filmu působil od roku 1919, svůj první samostatný film „Kam s ním?“ natočil v roce 1922. Byl autorem scénářů filmových adaptací klasických děl české literatury i filmových komedií. Jako pedagog působil na FAMU; publikoval cenná svědectví z historie českého filmu. – Narodil se 19. 2. 1898.

Český biografický slovník XX. století – sv. 3


29. ledna - roku 1837 /10. 2. 1837/ zemřel v Petrohradě ruský básník, prozaik, esejista a dramatik Alexander Puškin. Ve své rozsáhlé tvorbě navázal na tradici preromantické literatury, v dramatu se inspiroval Williamem Shakespearem. Psal také literární kritiky, publicistiku a veršované pohádky. Zpracovával folklórní motivy, vydával literární časopis „Současník“. Důsledně respektoval a odstiňoval atmosféru panující v jednotlivých vrstvách ruské společnosti. Pro své svobodomyslné verše musel v roce 1820 odejít na sedm let do vyhnanství, po návratu byl pod stálým policejním dozorem. Dvorskými intrikami byl nakonec v Petrohradu dohnán k souboji, v němž byl zabit. – Narodil se 26. 5. /6. 6./ 1799.

http://mujweb.cz/www/daria/index.htm


29. ledna - roku 1867 se narodil ve Valencii španělský romanopisec Vicente Blasco Ibánez, veřejně a politicky činný, čelný představitel republikánského hnutí. V jeho rozsáhlém díle tvoří nejvýznamnější skupinu romány tématicky čerpající z valencijského kraje a romány vzniklé v letech 1903 – 1905, věnované historickému zobrazení sociální problematiky španělského venkova a města. – Zemřel 28. 1. 1928.

http://encyklopedie.seznam.cz


29. ledna - roku 1987 zemřel italský spisovatel, účastník protifašistického odboje Carlo Cassola. Psal zprvu romány s odbojovou a sociální tématikou, později se odvrátil od společenského boje k námětům intimním. Jeho román „Bubovo děvče“ byl zfilmován. – Narodil se 17. 3. 1917.

Kalendář historický národa českého – sv. l


30. ledna - v roce 1897 se v Praze narodil český silikátový chemik, průmyslový manažer a podnikatel v oboru stavebních hmot Rudolf Barta. Zabýval se chemií a technologií skla, keramiky, žáruvzdorných materiálů a cementu. Byl průkopníkem termické analýzy v Československu. – Zemřel 1. 3. 1985.

Český biografický slovník XX. století – sv. 3


30. ledna - v roce 1927 se narodil švédský politik Olof Palme. Usiloval o vytvoření bezjaderného pásma ve střední Evropě a o pozvednutí tzv. třetího světa. – Zemřel 28. 2. 1986.

Slovník francouzsky píšících autorů


30. ledna - roku 1997 zemřel český lékař – pediatr, jeden ze zakladatelů české pediatrie, Josef Švejcar, profesor Univerzity Karlovy. Zabýval se hlavně problémy novorozenců a kojenců. Obsáhl téměř všechny obory dětského lékařství. Přivezl do Československa první Guérinovu – Calmettovu vakcínu a provedl první transfúzi krve u dítěte. Zasloužil se o založení fakulty dětského lékařství UK a o zavedení celoživotního vzdělávání pediatrů. - Narodil se 20. 5. 1897.

Český biografický slovník XX. století – sv.3


31. ledna - roku 1797 se ve Vídni narodil rakouský hudební skladatel období raného romantismu, autor více než 600 romantických písní, Franz Schubert. Jeho největší význam spočívá právě v písňové a komorní tvorbě. Měl mimořádnou schopnost vystižení lyrických a romantických nálad a velký melodický talent; Ferenc Liszt o něm hovořil jako o „nejpoetičtějším ze všech hudebníků“. – Zemřel 19. 11. 1828.

www.wikipedia.org


31. ledna - roku 1887 zemřel český spisovatel Jan Bohuslav Miltner. Zabýval se starožitnickým a kulturním životem našich předků, jak o tom svědčí četné články v „Pam. Archaeologických“, jichž byl pilným spolupracovníkem a od roku 1883 redaktorem. – Narodil se v roce 1841.

Ottův slovník naučný – sv. 17