Warning: array_key_exists() [function.array-key-exists]: The first argument should be either a string or an integer in /domains1/gh076100/public/www_root/index.php on line 28
Regionální knihovna Teplice : {Kalendárium}
Informace pro čtenáře

Seznamy ke stažení

Aktualizované seznamy novinek na CD, DVD
a Blu-ray v Excelu si můžete stáhnout v sekci Katalogy


Veřejný Internet!

Každý všední den od 10 do 18 hodin ve studovně.  Nejen pro čtenáře knihovny.


Magnesia Litera

Některé z oceněných či nominovaných knih na tuto literární cenu najdete i v nabídce naší knihovny . 


Knihy, které nám chybí

Seznam knih , které byste neměli vyhodit do kontejneru je aktuální k 8. 4. 2014. Děkujeme všem!


Výpůjční doba o jarních prázdninách - dětské odd.
[ 6. 1. 2015 ]

      

V době jarních prázdnin,
od 13. 2. do 17. 2. 2017,
se mění půjčovní doba v dětském oddělení :

PO - ČT:  10,00 - 12,00  a  13,00 - 15,00 hod.


Více než milion skladeb
na více než 97 000 CD
z oblasti vážné hudby, jazzu můžete poslouchat
z knihovny či z domova.
Více o této službě zde


                                                 


{Kalendárium}

Únor 20171. února - roku 1907 se v Lebusu nad Odrou narodil jeden z nejvýraznějších německých básníků 2. poloviny 20. století Günter Eich, člen skupiny 1947, nositel mnoha literárních cen, je především svébytným básníkem, kterého nezapře ani ve svých prózách, ani ve svých rozhlasových hrách. – Zemřel 20. 12. 1972.

http://www.paseka.cz

To bychom se museli zeptat Gullivera:
Jak žít bez zoufalství?
Byl v zemi liliputánů
i obrů
Shledává svět možným.
Otázka vzrůstu?
Nebo podtlaku?
To bychom se ho museli zeptat,
jeho nebo Šípkové Růženky?

G. Eich : Světové názory


1. února - roku 1927 se v Praze narodil český lékař – mikrobiolog a mykolog Jiří Manych. Zabývá se zejména chorobami vnitřních orgánů vyvolaných patogenními houbami.

Český biografický slovník XX. století – sv. 2


1. února - roku 1927 se v Providenci narodil americký básník Galway Kinnell. Jeho tvorba stojí mimo veškeré programové proudy současné americké poezie, po formální i obsahové stránce se hlásí k whitmanovské tradici.

přebal knihy G.Kinell: Věci, o kterých s nikým nemluvím


2. února - roku 1957 zemřel francouzský spisovatel Valéry Larbaud, představitel avantgardní kosmopolitní literatury – Narodil se 29. 8. 1881.

www.vsechnokvalitne.cz


2. února - roku 1987 zemřel v Munichu spisovatel Alistair MacLean, autor knihy Konvoj do Murmanska. - Narodil se v roce 1922.

www.knihovna-teplice.cz


3. února - v roce 1487 Bartolomeu Dias obeplul jako první Evropan jižní cíp Afriky a pronikl do Indického oceánu. Cesta po moři do exotických přístavů jižní Asie byla pro evropské obchodníky a cestovatele otevřena.

Rok do kapsy


3. února - v roce 1907 se v Prostějově narodil český malíř krajinář Evžen Trunečka - Prostějovský. Z Moravy odešel do jižních Čech a odtud se po osvobození v roce 1945 dostal do Teplic, kde již zůstal po zbytek svého života. – Zemřel 17. 10. 1971.

Revue Teplice č. 2 / 1977


3. února - roku 1907 se v New Yorku narodil americký spisovatel, vynikající vypravěč James Albert Michener.

Slovník spisovatelů : Spojené státy americké


3. února - roku 1997 zemřel v Praze český prozaik Bohumil Hrabal. Jeho dílo představuje jednu z nejvýraznějších hodnot poválečné české literatury. Při všech individuálních proměnách, mnohovrstevnatosti a mnohoznačnosti si jeho texty, jejichž počátky sahají už do 30. let a jež psal do posledních měsíců svého života, uchovávají mimořádnou přesvědčivost. Hrabal je okamžitě rozpoznatelný svou nezaměnitelnou jazykovou stylizací, jejímž základem je "pábitelský", tedy okouzleně rétorský, verbální projev, v němž se odkrývá imaginativní svět protikladů groteskna a magična. Je masově čten a jeho texty jsou i zfilmovány. – Narodil se 28. 3. 1914.

www.libri.cz

B. Hrabal:
"Do blankytně modrounkého celofánu humoru lze zabalit ztrápené a krvavé součástky denních starostí."

B. Hrabal
"Účinná láska k bližnímu, to není kotrmelec se slečnou na kanapi, ale tomu, kdo zrovna potřebuje, hned pomoci."

B. Hrabal
"Kdysi jsem se domníval, že za rozbřesku jarních jiter ptáci vítají zpěvem příchod slunce a světa. Dneska vím, že těch několik jitřních minut křičí hrůzou ze světa."


4. února - roku 1967 zemřel vlámský prozaik a dramatik Herman Teirlinck. Autor historických románů a divadelních her, jimiž po l. světové válce pomohl obnovit vlámské divadlo. – Narodil se 24. 2. 1879.

http://encyklopedie.seznam.cz


5. února - roku 1947 zemřel v Berlíně německý spisovatel Hans Fallada, vlastním jménem Rudolf Ditzen. V kriticko-realistických románech zachytil na osudech maloburžoazních hrdinů a bezvýznamných malých lidí etapy společenského vývoje v Německu od výmarské republiky po fašismus. – Narodil se 21. 7. 1893.

www.vsechnokvalitne.cz


6. února - roku 1777 byla dvorským dekretem v bývalé jezuitské koleji Klementinum založena univerzitní knihovna.

Rok do kapsy


6. února - v roce 1847 operoval poprvé Celestýn Opitz v pražské nemocnici Milosrdných bratří (dnes Na Františku) pacienta v narkóze. Použil tehdy éterovou anestézii.

Rok do kapsy


6. února - roku 1907 se v Ústí nad Labem narodil český violoncellista a hudební spisovatel Bohuš (Bohumil) Heran. Po krátkém působení ve Švýcarsku byl v letech 1930 – 1953 koncertním mistrem orchestru Čs. rozhlasu v Praze. – Zemřel 4. 5. 1968.

Český biografický slovník XX. století – sv. 1


6. února - v roce 1997 zemřel v Praze český básník, překladatel a politik Ivan Skála. Jako politik i jako básník se zcela ztotožnil s husákovskou linií, kterou aktivně podporoval. V době normalizace byl organizátorem normalizačního procesu v české literatuře. Od roku 1970 byl ředitelem nakladatelství Československý spisovatel, roku 1982 se stal předsedou Svazu československých spisovatelů, kterým byl až do listopadu 1989. – Narodil se 6. 10. 1922.

www.spisovatele.cz


7. února - roku 1897 zemřel ve Florencii český novinář a politik Gustav Eim. Jeho břitké pero a od roku 1891, kdy se stal poslancem, i jeho parlamentní řeči se staly pověstnými. Spolu s Kaizlem a Kramářem a dalšími ztělesňoval v 90. letech 19. století umírněné křídlo mladočeské strany, nakloněné pozitivní politice spolupráce s Vídní. Sám Eim inicioval v roce 1896 jednání s premiérem Badenim. Výsledků - a následků - se však již nedožil. Za svého života vydal Gustav Eim soubor článků o české politice let 1848-79 nazvaný O nás - pro nás. – Narodil se 9. 10. 1849.

www.libri.cz


8. února - v roce 1857 byla po devatenáctiletém věznění sťata bývalá skotská královna Marie Stuartovna, dcera Jakuba V. a Marie Guise a manželka francouzského krále Františka II. Anglická královna Alžběta I. z rodu Tudorovců se tak zbavila své katolické rivalky, která pomocí Francie usilovala o anglický trůn.

Rok do kapsy


8. února - roku 1897 se v Líšné narodil český filolog – italista Josef Bukáček, lektor české řeči a literatury na univerzitách v Terstu a Padově. Byl zakladatelem italské filologie jako vědeckého oboru v Československu. – Zemřel 27. 6. 1970.

Český biografický slovník XX. století – sv. 1


10. února - roku 1887 se v Lipsku narodil německý prozaik a dramatik Karl Zuchardt. Po roce 1945 se soustředil na historické romány. – Zemřel 12. 11. 1968.

Slovník spisovatelů německého jazyka


10. února - v roce 1927 se ve Vídni narodil rakouský prozaik a dramatik židovského původu Jakov Lind, vlastním jménem Landwirt. Jeho prózy obměňují dvě základní témata, zpracovávaná metodou deformace: fašismus a hledání identity.

Slovník spisovatelů německého jazyka


10. února - v roce 1957 zemřel v Praze český literární kritik a historik Miloslav Hýsek. Literárně kritickými statěmi přispíval do četných časopisů, zpracoval řadu hesel pro Ottův slovník naučný i pro Masarykův slovník naučný. Ve svých pracích, zaměřených především na dějiny české literatury 19. a začátku 20. století, shromáždil množství biografických a bibliografických údajů. – Narodil se 15. 1. 1885.

Český biografický slovník XX. století – sv. 1


10. února - roku 1957 v Havlíčkově Brodě zemřel český sochař Josef Wagner. Větší vliv na něho měla barokní Braunova plastika v Kuksu nedaleko jeho rodiště. Braun byl také podle rodové tradice učitelem jednoho z Wagnerových předků. Lyrismus a výrazná sochařská objemovost se v jeho tvorbě ukazuje už v raných pracích. Od konce 30. let pronikla do díla barokní inspirace, projevující se větší dramatičností a dynamikou přednesu. Sochař užíval pískovec s hrubým povrchem a vytvářel figury proporčně deformované. – Narodil se 2. 3. 1901.

www.libri.cz


11. února - v roce 1847 se narodil geniální objevitel a konstruktér Thomas Alva Edison. Vynálezce funkční žárovky, předchůdce gramofonu a elektronky. – Zemřel 18. 10. 1931.

Rok do kapsy


11. února - v roce 1907 se v Praze narodil český skautský činovník, pedagog a právník Velen Fanderlík. V letech 1945 - 46 byl členem vyšetřující komise při Mezinárodním vojenském tribunálu v Norimberku. Od roku 1948 žil v zahraničí. Stal se odborníkem v oboru evropského a kanadského práva i uznávaným grafikem. – Zemřel 2. 2. 1985.

Český biografický slovník XX. století – sv.l


11. února - roku 1907 se v Prostějově narodil český filosof, esejista a básník Josef Šafařík. V šedesátých letech publikoval v časopise 'Host do domu', později přispíval do samizdatových sborníků a edic. Byl představitelem české radikální filosofie člověka (kritik odcizenosti moderního člověka, žijícího ve světě ohrožujícím samy základy jeho lidského bytí) a filosofie dějin (kritik tradičního evropského pojetí dějin a historického vývoje). - Zemřel 23. 4. 1992.

www.skolavpohode.cz


11. února - v roce 1917 se v Chicagu narodil americký spisovatel a scénárista Sydney Sheldon. Ve svých pětadvaceti letech byl již proslaveným autorem. Je autorem vynikajících detektivních románů. Podle jeho scénářů bylo natočeno víc jak dvacet celovečerních filmů. Za svá díla získal mnohá ocenění včetně Oskara.

přebal knihy S. Sheldon: Nic netrvá věčně


11. února - v roce 1937 se v Kodani narodil dánský prozaik Anders Bodelsen, úspěšný představitel takzvané neorealistické prózy 60. let i doby pozdější. Jeho díla mívají často podobu kriminálního příběhu, v němž se z občana zdánlivým samopohybem stává zločinec.

Slovník severských spisovatelů


11. února - v roce 1937 zemřel v Chicagu František Hlaváček. V roce 1876 přišel na Teplicko, aby zde pracoval jako horník. Velmi brzy se zapojil do dělnického hnutí a stal se přispěvatelem řady dělnických časopisů. Brzy byl jmenován redaktorem. Pro svou činnost byl několikrát vězněn a nakonec byl z Teplicka vyhoštěn. Byl autorem „Písně práce“, kterou složil právě v období jednoho ze svých vězeňských pobytů. Pro neustálé pronásledování nakonec opustil vlast a odešel do Ameriky, kde nadále ve své činnosti pokračoval. – Narodil se 7. 6. 1853.

www.knihovna–teplice.cz


11. února - v roce 1947 se v Sofii narodila bulharská básnířka Mirjana Baševa. Ve svých básních se pokouší o zachycení prostých okamžiků každodenního života.

Slovník spisovatelů : Bulharsko

Říkal jsi, že to nepřežiješ,
až půjdu sama.
Jak svíce, že se roztečeš,
vzplaneš jak suchá sláma,
v dým proměníš se,
shoříš,
roztaješ.
Říkal jsi, že to bude má smrt,
jak už to bývá.
Teď osaměls, když odcházím,
se smrtí u sklenice piva,
s posledním mokem nahořklým,
který tě zničí jako blín:
exploze v srdci-
rakev, stín.
Tak proč jsi živ?
Jsi podivín...

M. Baševa: Podivín


11. února - roku 1987 zemřel v Brně český spisovatel a autor knih pro mládež s přírodní tématikou Vladimír Pazourek. Jeho povídkové soubory jsou svědectvím o okouzlení přírodou. Pazourek v člověku nevidí pouze ochránce přírody, ale všímá si také devastace prostředí, popisuje zápas slabších tvorů o přežití a záchranu. – Narodil se 18. 8. 1907.

http://www.osu.cz/fpd/kcd/dokumenty/cestinapositi


12. února - roku 1627 zemřel moravský šlechtic, který se stal ústřední postavou a vykonavatelem pobělohorské politiky v Čechách, Karel z Lichtenštejna. Lichtenštejn byl mimořádně schopný, ale také mimořádně bezohledný, zištný a vůbec proslulý nedostatkem charakteru. Ale nebyl fanatik a střízlivě posuzoval lidi i události. Zejména zpočátku byl pro opatrnější postup vůči povstalcům, nic nepodnikal z vlastní iniciativy, naopak varoval císaře před spěchem. Svého postavení však vydatně využil k vlastnímu obohacení a při machinacích s konfiskáty neváhal připravit o milióny ani královskou pokladnu. – Narodil se v roce 1569.

www.libri.cz


12. února - roku 1777 se narodil německý romanistický prozaik, dramatik a básník Friedrich de la Motte Fouqué. Napsal množství triviálních dobrodružných románů a dramat tematicky těžících z germánské a německé historie a severských ság. Do rozvoje romantické pohádky zasáhl povídkami Mužíček Šibeniček a Rusalka. – Zemřel 23. 1. 1843.

http://encyklopedie.seznam.cz


14. února - roku 1707 se v Paříži narodil francouzský romanopisec Claudie-Prosper Jolyot de Crébillon, autor populárních mravoličných próz, které vycházely z jeho dobré znalosti mravů soudobé libertinské společnosti. Vyznačovaly se elegantním stylem a preciózním vyjadřováním a nepostrádaly ani cit pro psychologii. – Zemřel 12. 4. 1777.

Slovník francouzsky píšících autorů


14. února - roku 1997 zemřel ve Vilniusu litevský básník a prozaik Vytautas Sirijos-Gira. Větších úspěchů dosahuje v oblasti prózy, zčásti se vrací do minulosti, zčásti řeší morální problémy dneška. – Narodil se 1. 3. 1922.

Slovník pobaltských spisovatelů


15. února - roku 1637 ve Vídni zemřel český a uherský král, římskoněmecký císař z dynastie Habsburků, Ferdinand II. V soukromém životě prý byl prostý, laskavý, dobromyslný, bezpříkladně štědrý a příslovečně zbožný. Říkalo se, že má ctnosti mnicha. Jako panovník vladařskými schopnostmi nevynikal, "rozhodně výjimečnou postavou na trůně nebyl" (J. Janáček). Do života českých zemí zasáhl však tento přívětivý a usměvavý muž, který "na nešťastné a chudé byl laskav", neobyčejně tvrdě a krutě, jako snad žádný jiný z Habsburků. Dal popravit sedmadvacet účastníků povstání, zkonfiskovat majetek většiny české šlechty a měst a prováděl násilnou rekatolizaci spojenou s nucenou emigrací šlechty a inteligence a s ničením české literatury. V Obnoveném zřízení zemském z roku 1627 zakotvil důsledky porážky stavovského povstání. Potvrdil v něm dědičnost českého trůnu v habsburském rodě, omezil pravomoc českého sněmu, zemských úřadů a českých stavů vůbec. Němčinu zrovnoprávnil s češtinou a jediným dovoleným náboženstvím se stalo katolictví. V průběhu války, ve které pokračoval, se Ferdinand II. dostal do rozporu se svým vrchním velitelem Albrechtem z Valdštejna, kterého dal v únoru 1634 zavraždit. V květnu 1635 uzavřel separátní mír se saským kurfiřtem Janem Jiřím a odstoupil mu Horní i Dolní Lužici (jako dědičné léno), čímž o své újmě, bez souhlasu českých stavů, okleštil země České koruny. - Narodil se 9. 7. 1578.

www.libri.cz


15. února - roku 1877 zemřel v Praze český kněz a národní buditel Antonín Marek, nejbližší přítel i spolupracovník Josefa Jungmanna, který byl jeho učitelem. Jeho názory i činnost byly bezprostředně Jungmannem ovlivňovány. Platí to o básnické tvorbě, která patřila k prvním pokusům o náročnější českou poezii a byla současníky velmi ceněna, i o činnosti překladatelské, v níž Marek dosáhl vysoké úrovně (zejména překlady Schillerových balad) a podobně jako Jungmann zdařile rozšiřoval slovní zásobu českého básnického jazyka. Z přímého Jungmannova podnětu se Marek také podílel na vytváření českého vědeckého názvosloví. – Narodil se 5. 9. 1785.

www.libri.cz


15. února - roku 1905 se v Dobřanech narodil český technik Vladimír Maděra, zakladatel moderní české školy technologie vody a prostředí. Podílel se na desítkách projektů vodohospodářských zařízení, zejména čistíren odpadních vod. – Zemřel 15. 2. 1997.

Český biografický slovník XX. století – sv. 2


15. února - roku 1907 se narodil bulharský spisovatel Emilijan Stanev, autor povídek z přírody, milostných novel, historických próz a knížek pro děti. – Zemřel 15. 3. 1979.

http://vsechno.kvalitne.cz


15. února - roku 1947 zemřel v Praze český novinář, publicista a pracovník dělnického komunistického hnutí Antonín Bouček. Byl mimo jiné vydavatelem dělnických kalendářů, překladatelem a bibliofilem. – Narodil se 22. 6. 1880.

Český biografický slovník XX. století – sv. 1


16. února - v roce 1867 se v Táboře narodil český literární historik, etnograf, komparatista a prozaik Václav Říha, vlastním jménem Václav Tille. Měl velmi široké zájmy, které však měly společný jmenovatel: literární kulturu, a zejména tu, která měla své kořeny ve slovesné tvorbě. Patřil nesporně k našim nejvýznamnějším znalcům lidové slovesnosti, zejména pohádek. Říha-Tille osvědčil svůj precizní pozitivistický přístup, založený na mohutném sběru materiálů, v několika monografiích, z nichž zejména jeho "Božena Němcová" se stala vzorovou a velmi oblíbenou knihou - a to ve výrazné míře pro plastický, čtivý styl. Na jeho práci navázal "poslední literární pozitivista" Albert Pražák. – Zemřel 26. 6. 1937.

www.libri.cz


16. února - roku 1917 zemřel v Paříži francouzský prozaik a dramatik, umělecký a divadelní kritik Octave Mirbeau. Od roku 1896 byl členem Goncourtovy akademie. – Narodil se 16. 2. 1848.

Slovník francouzsky píšících spisovatelů


16. února - v roce 1937 si nechala americká firma Dupot patentovat výrobu syntetického vlákna nylonu, za jehož objevitele je považován americký chemik Wallace Hume Carothers. O osm dní později se začala vyrábět první nylonová vlákna určená pro zubní kartáčky. Nylon však proslul především jako materiál pro dámské punčochy.

Rok do kapsy


17. února - roku 1827 zemřel v Bruggách švýcarský humanistický pedagog Johann Heinrich Pestalozzi, vlastním jménem Pestalutz. Propracoval soustavu počátečního vyučování; stanovil výchovné a vyučovací principy, které kladou důraz hlavně na názornost, rozvíjení myšlení a řeči dětí. Na dílo Pestalozziho měl vliv J. J. Rousseau a německá klasická filozofie. – Narodil se 12. 1. 1746.

www.encyklopedie.seznam.cz


17. února - roku 1917 se v Bakově nad Jizerou narodil český protestantský církevní historik a teolog Miloslav Kaňák. V četných studiích a monografiích se zabýval světovými dějinami křesťanství, historií české reformace a českého národního obrození. – Zemřel 24. 1. 1985.

Český biografický slovník XX. století – sv. 2


17. února - roku 1967 zemřel v Limě peruánský spisovatel Ciro Alegría. Ve svých sociálně angažovaných románech, čerpajících z folklórních a historických tradic (Zlatý had, Hladoví psi, Širý a cizí je svět), líčil zápas Indiánů s přírodou i útlakem vykořisťovatelů. – Narodil se 4. 11. 1909.

www.encyklopedie.seznam.cz


17. února - roku 1987 zemřel v Praze český lékař – internista Ludvík Donner. Byl zakladatelem laborantské hematologie v českých zemích. Zabýval se klinickou hematologií, zejména hemakoagulací, studoval též problematiku trombolýzy u infarktů. – Narodil se 24. 6. 1914.

Český biografický slovník XX. století – sv. 1


18. února - roku 1867 se v Nebra narodila autorka ženských románů, typu červené knihovny, Hedwiga Courths-Mahler. Ročně psala až čtrnáct titulů. – Zemřela 26. 11. 1950.

Slovník spisovatelů německého jazyka


19. února - v roce 997 zemřel v Prusech český duchovní a světec, pražský biskup sv. Vojtěch (Adalbert). Na svou dobu byl Vojtěch neobyčejně vzdělán, nejprve v Čechách pod vedením Radly, v letech 972-981 v Magdeburku za osobního dohledu arcibiskupa Adalberta, jehož jméno při biřmování pak přijal. Vojtěch inicioval mohutný kulturní vzmach v Čechách na konci 10. století, počátek české vzdělanosti. Podporoval také staroslověnské písemnictví, protože se v Itálii seznámil i s byzantskou tradicí. Je také pokládán za autora nejstarších českých a polských duchovních písní Hospodine, pomiluj ny a Bogurodzica. – Narodil se někdy kolem roku 957.

www.libri.cz


19. února - v roce 1837 zemřel v Curychu německý básník Georg Büchner. Jeho tvorba stojí mezi romantismem a realismem. Je autorem revolučního dramatu Dantonova smrt, sociální hry Vojcek, satirické komedie Leonce a Lena, sociálně kritických veršů a pamfletů (Mír chýším! Válku palácům). – Narodil se 17. 10. 1813.

www.encyklopedie.seznam.cz

G.Büchner:
"Muž se rád chlubí ženou, žena sama sebou"

G.Büchner:
"Muž a žena jsou si přírodou předurčení ke spolužití, i když se nesnášejí. Jsou jako hráči šachu, z nichž, když jeden táhne černými, druhý musí táhnout bílými figurkami."


19. února - v roce 1917 se ve městě Columbus ve státě Georgia narodila americká prozaička Carson McCullers. Hned její první román „Srdce je osamělý lovec“ ji postavil na přední místo mezi americkými spisovatelkami. Autorka celý život bojovala se stále postupujícím ochrnutím. – Zemřela 29. 9. 1967.

Slovník spisovatelů : Spojené státy americké


19. února - v roce 1937 se v Praze narodil český malíř a grafik Pavel Nešleha. Byl členem skupiny Zaostalí a Nové skupiny. Poprvé samostatně vystavoval v roce 1967, roku 1971 obdržel zlatou medaili na bienále grafiky v Terstu.– Zemřel 13. 9. 2003.

www.libri.cz


20. února - roku 1897 se v Praze narodil český zemědělský odborník, agrochemik František Duchoň. Zabýval se problémy výživy rostlin, demineralizací půd, úlohou mikroelementů, využitím odpadních hmot z velkoměst a zemědělství a hydroponií. – Zemřel 8. 11. 1975.

Český biografický slovník XX. století – sv.l


20. února - roku 1977 zemřela v Praze česká prozaička a publicistka demokratického proudu, autorka fejetonů, cestopisných črtů, statí o literatuře a spisovatelích, Jarmila Glazarová, provdaná Podivínská. Vytvořila osobitý typ moderní regionální prózy ze Slezska a z Beskyd, v níž zachytila historii vlastního manželství i tragické osudy jiných žen. – Narodila se 7. 9. 1901.

www.literatura.kvalitne.cz


20. února - roku 1997 zemřel v Praze český hudební skladatel, hudební vědec a sbormistr Jarmil Burghauser, původním jménem Jarmil Michael Mokrý. Jako hudební vědec se zaměřil na dílo A. Dvořáka, Z. Fibicha, na kritickou edici díla L. Janáčka a organologii práce J. Rychlíka. V oblasti kompoziční tvorby si vytvořil vlastní techniku, kterou nazval harmonickým serialismem. – Narodil se 21. 10. 1921.

Český biografický slovník XX. století – sv. 1


20. února - roku 1997 zemřel v Lons-le-Saulnier francouzský prozaik a žurnalista Pierre Gascar. V autobiograficky laděných psychologických románech a novelách zkoumá principy a působení zla ve společnosti. – Narodil se 13. 3. 1916.

www.encyklopedie.seznam.cz


21. února - roku 1677 zemřel v Haagu nizozemský filosof židovského původu Benedikt (Barcuch) Spinoza. Pracoval jako brusič čoček a až do své smrti žil v ústraní. Spinoza je představitelem novověkého racionalismu. Základní povahou skutečnosti - její substancí - je podle něj to, že je absolutní a sebe sama odůvodňující (causa sui). Tato substance je jediná a věčná, zahrnuje přírodu i ducha, tvořící i stvořené - je tedy i Bohem (deus sive natura, bůh neboli příroda - radikální monismus a panteismus). Má nekonečné množství atributů, které mají své individuální konečné projevy, mody - tvoří tzv. natura naturata, přírodu stvořenou, na rozdíl od substance, jež je natura naturans, přírodou tvořící. – Narodil se 24. 11. 1632.

http://encyklopedie.seznam.cz


22. února - roku 1857 se narodil německý fyzik Heinrich Rudolf Hertz. Dokázal existenci elektromagnetických vln a popsal jejich vlastnosti. – Zemřel 1. 1. 1894.

Rok do kapsy


22. února - roku 1907 se ve Vyšeticích u Votic narodil český spisovatel, autor historických a společenských románů pro dospělé a próz pro děti, Bohumil Říha. V románech zachytil ideologické představy o vývoji vesnice po druhé světové válce. Prózy ze 70. let s náměty ze současnosti i z historie idealizovaly intelektuála, konformního vůči poměrům a politické moci. Je autorem literatury pro děti, jejímž hlavním tématem je cesta za poznáním. Na dětských encyklopediích spolupracoval s prozaičkou a básnířkou Milenou Lukešovou Je rovněž autorem vzpomínek. Laureát mezinárodní 'Ceny H. Ch. Andersena', udělované za celoživotní dílo nejlepším autorům dětských knih. – Zemřel 15. 12. 1987.

www.skolavpohode.cz


22. února - roku 1927 se v Kamenzu narodil marxisticko-leninský filozof a historik filozofie Manfréd Buhr.

spisovatelů německého jazyka


22. února - roku 1997 zemřel v texaském Austinu český literární vědec Miroslav Procházka. Zabýval se teorií literatury a dramatu, estetikou 19. a 20. století, dějinami moderní české literatury a literární teorie a sémiotikou literatury a divadla. – Narodil se 12. 6. 1942.

Český biografický slovník XX. století – sv.2


23. února - roku 1947 zemřel český prozaik, novinář a dramatik Václav Štech, autor žánrových próz a humoresek z městského prostředí, politického románu o poslední etapě na cestě k národní samostatnosti, společenských a satirických románů, románů s autobiografickými prvky a dramat. V roce 1908 se stal prvním ředitelem 'Městského divadla na Královských Vinohradech', po šesti letech ředitelem divadla 'Uránie', v letech 1918-25 vedl 'Národní divadlo' v Brně. Po návratu do Prahy byl viceprezidentem správní rady pojišťovny 'Slavia'. Jeho synem byl historik a teoretik umění Václav Vilém Štech. – Narodil se 29. 4. 1859.

www.skolavpohode.cz


25. února - roku 1707 se narodil italský dramatik Carlo Goldoni, autor bláznivých komedií s výraznými charakteristickými postavami. – Zemřel 6. 2. 1793.

Rok do kapsy

C.Goldoni:
"Kdo nikdy neopustil svou vlast, je plný předsudků."

C.Goldoni:
"Žena je vytrvalejší v nenávisti než v lásce."

C.Goldoni:
"Jestliže se žena opravdu hněvá, polibkem to nespravíš. Zde pomohou nejméně tři polibky."


25. února - roku 1877 se narodil v Kokovicích u Slaného český básník Karel Toman, vlastním jménem Antonín Bernášek, který zastupoval v generaci básníků vstupujících do literatury na přelomu 19. a 20. století typ čistého lyrika. – Zemřel 12. 6. 1946.

www.libri.cz

Kdo ticho miluješ a samotu
a v lesích hlubokých a v míru sněžných polí
nasloucháš rytmu života,
zda někdy neslyšíš
hlas hlubin?
Zní z dálky karneval vražd, krve, umírání.
Mlčení země bolí.
Však dole
tep srdce chvěje se a skrytý pramen z temnot
dere se k světlu.
A píseň mladých vod
tvé srdce opije a hlavu štěstím zmámí,
že v zoufalství snad, ve víře však nejsme sami.

K.Toman : Únor


25. února - roku 1917 se v Manchesteru narodil anglický spisovatel, literární kritik, překladatel a scénárista Anthony Burgess, vlatním jménem John Burfgess Wilson. Původně se chtěl stát hudebním skladatelem, ovšem nedostatek teoretických znalostí mu přibouchl dveře na hudební katedru Manchesterské univerzity. Další volbou byla anglická literatura, kde byl daleko úspěšnější. Jeho nejznámějším dílem je román „Mechanický pomeranč“. – Zemřel v roce 1993.

www.skolavpohode.cz


26. února - roku 1507 Ludvík, krále Vladislava II. syn, jsa ještě dítětem, za krále od stavův království českého volen. Bylo mu tehdáž toliko 6 měsícův a 26 dní.

Dle Veleslavína Kalendář historický národa českého – sv.1


27. února - roku 1807 se narodil americký básník, tvůrce „Písně o Haiwathovi“, která vychází ze starých indiánských pověstí, Henry Wadsworth Longfellow. Je také autorem básnických povídek z dob americké kolonizace a první americké básně o Praze – Obležené město. – Zemřel 24. 3. 1882.

www.encyklopedie.seznam.cz

H. W. Longfellow:
"Posuzujeme se podle toho, co jsme schopni udělat. Druzí nás však soudí podle toho, co jsme už udělali"

H. W. Longfellow:
"Hudba je univerzální řeč lidstva"

H. W. Longfellow:
"Žárlivost má kořeny spíš v egoizmu než v lásce"


27. února - roku 1887 zemřel v Petrohradě ruský hudební skladatel období romantismu, chemik a lékař Alexandr Porfirjevič Borodin. Jako hudební skladatel se připojil ke skupině „Pětka“, zvané též Mocná hrstka. V roce 1869 začal Borodin pracovat na opeře „Kníže Igor“, která je pravděpodobně jeho nejznámějším dílem a která obsahuje skladbu „Polovecké tance“, často uváděné samostatně. Operu dokončili po jeho smrti Nikolaj Andrejevič Rimskij-Korsakov a Alexandr Konstantinovič Glazunov. – Narodil se 12. 11. 1833.

www.encyklopedie.seznam.cz


27. února - roku 1917 se v Praze narodil český lesnický entomolog Michael Kudela. Zabýval se ochranou lesa a aplikovanou entomologií. Studoval lesní škůdce, způsoby jejich hubení a poukázal na negativní účinky používání insekticidů v lesním hospodářství. – Zemřel 4. 1. 1985.

Český biografický slovník XX. století – sv. 2


27. února - v roce 1977 zemřel v Greenvillu americký anglofil, literární následník G. K. Chestertona, John Dickson Carr. Patří mezi velmi zásadní autory detektivek. Svůj první detektivní román vydal v roce 1930, představil v něm francouzského policistu Henryho Bencolina. Pod pseudonymem Carter Dicson přivedl na svět řadu románů o siru Henri Merrivaleovi. – Narodil se 30. 11. 1906.

http://detektivky.bestfoto.info/index.html


28. února - roku 1987 zemřela Anna Ondráková, první česká herečka, která se stala evropskou filmovou hvězdou. Už ve 20. letech natáčela pod jménem Anna Ondry ve Velké Británii, v Rakousku, Německu a ve Francii. V roce 1933 se přestěhovala do Německa a proto na ni čeští diváci většinou zanevřeli. – Narodila se 15. 5. 1902.

Rok do kapsy