Warning: array_key_exists() [function.array-key-exists]: The first argument should be either a string or an integer in /domains1/gh076100/public/www_root/index.php on line 28
Regionální knihovna Teplice : {Kalendárium}
Informace pro čtenáře

Seznamy ke stažení

Aktualizované seznamy novinek na CD, DVD
a Blu-ray v Excelu si můžete stáhnout v sekci Katalogy


Veřejný Internet!

Každý všední den od 10 do 18 hodin ve studovně.  Nejen pro čtenáře knihovny.


Magnesia Litera

Některé z oceněných či nominovaných knih na tuto literární cenu najdete i v nabídce naší knihovny . 


Knihy, které nám chybí

Seznam knih , které byste neměli vyhodit do kontejneru je aktuální k 8. 4. 2014. Děkujeme všem!


Výpůjční doba o jarních prázdninách - dětské odd.
[ 6. 1. 2015 ]

      

V době jarních prázdnin,
od 13. 2. do 17. 2. 2017,
se mění půjčovní doba v dětském oddělení :

PO - ČT:  10,00 - 12,00  a  13,00 - 15,00 hod.


Více než milion skladeb
na více než 97 000 CD
z oblasti vážné hudby, jazzu můžete poslouchat
z knihovny či z domova.
Více o této službě zde


                                                 


{Kalendárium}

Duben 20171. dubna - roku 1897 se v Praze narodil český lékař anatom Ladislav Borovanský. Po ukončení studií se zaměřil na výzkumnou práci v oblasti normální anatomie. Zasloužil se o rozvoj a moderní pojednání morfologie v Československu. – Zemřel 4. 1. 1971

Český biografický slovník XX. století


1. dubna - roku 1907 zemřel český politik a publicista Eduard Grégr.

viz kalendárium 4. 3. 1827


1. dubna - roku 1937 se ve Viipuri narodil finský básník a prozaik Lassi Sinkkonen. Vedle sociálně – kritických básní v jeho sbírkách najdeme i poezii milostnou a reflexivní, jež patří k vrcholům finské básnické tvorby 60. let 20. století. – Zemřel 3. 2. 1976.

Slovník severských spisovatelů


1. dubna - roku 1967 zemřel ve Spojených státech amerických poslední majitel panství v Bílině a Roudnici nad Labem, Maxmilián Lobkovic. Pracoval v exilové vládě v Londýně a až do roku 1949 tam byl velvyslancem. Po roce 1949 se odstěhoval do USA, jeho majetek v Čechách byl vyvlastněn. – Narodil se 28. 12. 1967 v Bílině.

www.knihovna-teplice.cz


1. dubna - roku 1997 zemřel v Praze Karel Kyncl.

viz Kalendárium 6. 1.


2. dubna - roku 747 se narodil Karel Veliký, vládce francké říše, od roku 800 císař římský, nejvýznamnější panovník středověku; podporoval rozvoj vědy a kultury (tzv. karolínská renesance)

Rok do kapsy


2. dubna - roku 1657 zemřel ve Vídni, císař římskoněmecký, král uherský a český z dynastie Habsburků, Ferdinand III. Když se po smrti otce (1637) ujal vlády, pokračoval ve vedení války, která v posledních letech zvláště tíživě dolehla na české země. V roce 1648 uzavřel vestfálský mír. – Narodil se 13. 7. 1608.

www.libri.cz


2. dubna - v roce 1907 se narodila česká překladatelka a publicistka Emílie Bednářová, rozená Jiřincová, manželka českého spisovatele a překladatele Kamila Bednáře, se kterým spolupracovala na překladech z němčiny, ruštiny, polštiny a angličtiny. Do roku 1960 publikovala pod příjmením Stambolieva. – Zemřela 26. 2. 1998.

http://www.obecprekladatelu.cz


2. dubna - v roce 1917 zasáhly Spojené státy do bojů l. světové války, když vyhlásily válku Německu a o několik měsíců později i Rakousku.

www.libri.cz


2. dubna - roku 1927 se narodil český botanik Zdeněk Kropáč. Zabývá se studiem biologie, morfologie a ekologie polních plevelů, metodikou jejich omezování a hubení, otázkami zásoby živých diaspor plevelů v orných půdách a studiem plevelových společenstev.

Český biografický slovník XX. století


3. dubna - roku 1897 se v Oděse narodil ruský prozaik Ilja Ilf. V jeho dílech se projevuje umění satirické zkratky, epigramu a aforismu. – Zemřel 13.4. 1937.

Slovník spisovatelů národů SSSR


3. dubna - roku 1897 zemřel ve Vídni německý hudební skladatel, klavírista a dirigent z období romantismu Johannes Brahms. Byl považován za nástupce Beethovena. V roce 1870 se setkal s dirigentem Hansem von Bülow, který později Brahmsovu hudbu široce propagoval. První symfonii složil v roce 1876; von Bülow tuto symfonii nazval „desátou Beethovenovou“ symfonií. Brahms ovlivnil řadu skladatelů z konce století, z českých J. Suka, V. Nováka a L. Vycpálka. – Narodil se 7. 3. 1833.

http://encyklopedie.seznam.cz


3. dubna - roku 1937 se v Hlohovci narodil český operní pěvec (tenor) Vojtěch Kocián. Od roku 1975 člen Národního divadla v Praze. Věnuje se též koncertní činnosti.

Český biografický slovník XX. století


4. dubna - v roce 1907 se V Armentierés narodil francouzský prozaik Paul Gadenne. Celé jeho dílo je neseno dvěma tématy: Láskou k ženě a bolestnou zkušeností nemoci. Zájem o tohoto spolutvůrce poválečné francouzské prózy vzrostl po publikování jeho posledního románu Bohaté čtvrti. – Zemřel 1. 5. 1956.

Slovník francouzsky píšících spisovatelů


4. dubna - roku 1937 zemřel v Praze český literární kritik a vědec, prozaik a básník František Xaver Šalda. Jako tvůrce moderní české literární kritiky působil kritickými statěmi na vývoj naší literatury od 80. let 19. století daleko do doby meziválečné a vytvořil z kritiky, do jeho doby pěstované jen okrajově, samostatný literární útvar. Je autorem dlouhé řady kritických studií, esejů - a právě jeho zásluhou se esej stal i u nás samostatným kritickým žánrem. – Narodil se 22. 12. 1867.

www.libri.cz

F. X. Šalda:
"Umění lásky je téměř výlučně dílem ženy."

F. X. Šalda:
"Rozejít se mohou lidé, kteří se neprolnuli. Ale my? Jak se rozejít?Neponeseme každý kus druhého v sobě?"


4. dubna - zemřel roku 1997 v Moskvě ruský básník, prozaik a publicista Vladimír Alexejevič Solouchin. Ve svém díle klade důraz na osobní zkušenost a prožitky. – Narodil se 14. 6. 1924.

Slovník spisovatelů národů SSSR


5. dubna - roku 1897 vešla v Čechách v platnost „Badeniho jazyková nařízení“ (pojmenovaná po ministerském předsedovi K. Badenim), zrovnoprávňující na úřadech češtinu s němčinou, a to nejen v komunikaci s občany, ale také ve styku úředníků mezi sebou. Úředníci dostali čtyřletou lhůtu, aby dokonale zvládli oba jazyky.

Rok do kapsy


5. dubna - roku 1997 zemřel v Praze český autor životopisných románů převážně z uměleckého prostředí, rozhlasových her, filmových a televizních scénářů František Kožík. Do literatury vstoupil sbírkami přírodní a milostné lyriky. Koncem 30. let se přiklonil k žánrům, které se v jeho tvorbě staly dominantními: k rozhlasové hře a životopisnému románu. – Narodil se 16. 5. 1909.

Slovník českých spisovatelů


6. dubna - v Býchorech u Kolína zemřel roku 1877 bílinský rodák, český zemědělec a národohospodář, František Horský z Horskýfeldu. Vymyslel několik pokrokových zemědělských postupů; byl rovněž organizátorem zemědělských výstav a po určitou dobu i ředitelem zemědělské školy. Za své celoživotní výsledky byl povýšen do šlechtického stavu. Ačkoliv žil převážně v jižních a středních Čechách, na Teplicko se často vracel a trávil zde dny odpočinku. – Narodil se 29. 9. 1801.

www.knihovna-teplice.cz


6. dubna - roku 1897 se v Mohuči narodil německý prozaik, herec, dramaturg, režisér a novinář Fritz Erpenbeck. V roce 1933 emigroval do Prahy kde s manželkou H. Zinnerovou založil divadelní skupinu Studio 34. Od roku 1935 až do konce druhé světové války žil v SSSR. – Zemřel 7. 1. 1975.

Slovník spisovatelů německého jazyka


6. dubna - v roce 1907 zemřel v Praze český divadelní ředitel a zpěvák Jan Pištěk. Od roku 1877 vedl vlastní operní, operetní a činoherní společnost. V činoherním souboru, zaměřeném na lidového diváka, uváděl zejména veselohry a frašky. – Narodil se 17. 4. 1847.

Malá československá encyklopedie


6. dubna - v roce 1947 zemřel v Brně český hudební skladatel a pedagog, otec Vítězslavy Kaprálové, Václav Kaprál; autor zvláště drobných lyrických forem vokálních a klavírních, dvou smyčcových kvartetů a jiných skladeb s inspiracemi z moravského folklóru. – Narodil se 26. 3. 1889.

Český biografický slovník XX. století


6. dubna - roku 1957 zemřel v Litoveli český zápasník Gustav Frištenský. Pro několik generací se stal symbolem - říkalo se "je silný jako Frištenský". Byl to skutečně mimořádný zjev. Jako amatér neokusil plných pět let hořkost porážky. Jako profesionál slavil na 10 000 vítězství. Zdá-li se vám to nemožné, pak je třeba připomenout, že zápasil 40 let, vítězil ještě řadu let po své padesátce. – Narodil se 18. 5. 1879.

www.libri.cz


7. dubna - roku 1907 zemřela v Praze česká dramatická umělkyně Hana Kvapilová. Roku 1888 byla angažována do Národního divadla, ale čekaly ji jen malé role. Za Šubrtovy éry byla podceňována stejně jako Vojan, ten dokonce jen díky úspěchu v roli Francka v Maryše unikl propuštění. Roku 1894 získala Kubešová životního druha v básníku Jaroslavu Kvapilovi a s ním i jméno, které tak proslavila. - Narodila se 28. 11. 1866.

www.libri.cz


9. dubna - v roce 1837 se v Paříži narodil francouzský dramatik, realista a kritik měšťáckých mezilidských vztahů Henry Becque. Obnovil realistické tradice francouzské komedie, teoriemi i praxí byl předchůdcem naturalistického dramatu. – Zemřel 12. 5. 1899.

http://encyklopedie.seznam.cz


9. dubna - roku 1917 se v Tylže narodil německý básník a prozaik, esejista a překladatel Johanes Bobrowski, jeden z nejvýznamnějších poválečných básníků píšících německy. – Zemřel 2. 9. 1965.

Slovník spisovatelů německého jazyka


9. dubna - v roce 1937 se v Bratislavě narodil český lékař – hematolog a onkolog Pavel Klener. Zabývá se zejména diagnostikou a léčbou krevních chorob, zvláště zhoubnými nemocemi krvetvorby a chemoterapií nádorových onemocnění.

Český biografický slovník XX. století


9. dubna - roku 1967 zemřel v Praze český geolog Radim Kettner. Byl skutečným zakladatelem moderní české geologické školy. V roce 1923 založil Československou společnost pro mineralogii a geologii. Zajímal se především o Barrandien (geologický oválný útvar mezi Prahou a Plzní, tvořený prvohorními usazeninami silurského a devonského vápence, slepence, břidlic, pískovce aj.) a dále pracoval v prvohorních geologických útvarech v moravském devonu a kulmu a v Nízkých Tatrách. Kettner se rovněž zasloužil o zavedení přednášek paleontologie na pražské univerzitě, které vedli profesor Jaroslav Perner a poté J. Augusta – Narodil se 5. 5. 1891.

www.libri.cz


9. dubna - roku 1977 zemřel v Praze český ekonom, spisovatel, básník a literární historik František Hampl. Po počáteční tvorbě básnické próze s bizarními náměty a z exotického prostředí se od konce 30. let soustředil na historickou beletrii, tématicky čerpající především z doby národního obrození. – Narodil se 6. 8. 1901.

Český biografický slovník XX. století


10. dubna - roku 1667 zemřel v Praze český přírodovědec a filosof Jan Marek Marci z Kronlandu. Zejména v oboru optiky má světové prvenství v pozorování a popsání řady jevů. Roku 1654 se Marci stal dokonce osobním lékařem císaře Ferdinanda III. a je pravděpodobné, že proslulá anglická Královská společnost (Royal Society) mu hodlala nabídnout své členství. Než se tak mohlo stát, Jan Marek Marci zemřel. – Narodil se 13. 6. 1595.

www.libri.cz


10. dubna - roku 1827 se v Brrokville, stát Indiana, narodil americký voják, politik a spisovatel, generál Lewis Wallace. Účastniv se občanské války mexické, v níž postoupil na generálmajora, byl v letech 1878- 81 guvernérem v Utahu, 1881-85 americkým vyslancem u dvora tureckého, od r. 1885 žil v Crawfordsville (v Indianě). Proslul svým historickým románem Ben Hur. – Zemřel 15. 2.1905.

http://encyklopedie.seznam.cz


10. dubna - roku 1847 se narodil americký novinář, zakladatel jednoho z největších tiskových koncernů Joseph Pulitzer. Založil cenu udělovanou za výjimečné výkony v oblasti literatury a žurnalistiky. – Zemřel 29. 10. 1911.

Rok do kapsy


10. dubna - roku 1887 se v Litoměřicích narodil český grafik, kreslíř, ilustrátor, malíř a spisovatel Alfréd Kubín. Již ve svých raných kresbách zpodoboval ireálné světy inspirované vlastní životní filozofií prostoupenou mysticismem. – Zemřel 20. 8. 1959.

Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2001


10. dubna - roku 1897 se v anglickém Menstonu narodil americký prozaik britského původu Eric Knight. Známý je jako autor dětské knížky Lassie se vrací a válečného románu To především. – Zemřel 15. 1. 1943.

http://encyklopedie.seznam.cz/


10. dubna - roku 1937 se v Moskvě narodila ruská básnířka a překladatelka Bella Achmadulina, vlastním jménem Isabella Achatovna. Píše lyrickou poezii a poémy; nový lyrismus nalézá ve světě techniky, civilizace, každodennosti.

Slovník spisovatelů národů SSSR


11. dubna - roku 1887 se v Brušperku narodil český prozaik Vojtěch Martínek. Těžiště jeho tvorby spočívá v románových cyklech zachycujících národnostní a sociální přerod Ostravska v době industrializace. Mimo beletristickou tvorbu psal též literárněhistorické studie. – Zemřel 25. 4. 1960.

Český biografický slovník XX. století


11. dubna - v roce 1897 se v Košťatech na Teplicku narodil politický pracovník Karel Aksamit. Za 2. světové války byl činný v odboji. Zastřelil se když měl být 21. června roku 1944 zatčen gestapem.

www.knihovna-teplice.cz


11. dubna - v roce 1897 se narodil český historik loutkového divadla a překladatel Jaroslav Bartoš. – Zemřel 3. 5. 1967.

Malá československá encyklopedie


11. dubna - roku 1957 zemřel ve Worthingu anglický autor detektivních próz Freeman Willis Crofts. Ve většině jeho příběhů řeší záhady inspektor Joseph French. Jeho příběhy jsou přísně logické, věcné a plné faktů z policejní praxe. – Narodil se 1. 6. 1879.

Slovník spisovatelů: Anglická literatura


12. dubna - roku 1777 zemřel v Paříži francouzský romanopisec Claudie-Prosper Jolyot de Crébillon.

viz kalendárium 14. 2. 2007


12. dubna - roku 1927 se v Praze narodil český překladatel, Jindřich Pokorný.

http://www2.yo.cz/osobnosti/


12. dubna - roku 1977 zemřel v Neulily-sur-Seine francouzský básník Jacques Prévert. Jeho bibliografie čítá na čtyři desítky knih; filmů, na nichž se podílel jako scénárista či autor dialogů a písní, je ještě více. Své básně načmárané na útržcích papíru na potkání bezstarostně rozdával, proto i vydání sbírky Slova bylo spojeno s problémem shánění textů. Prévert se díky ní stal přes noc populárním, jeho básně vycházely v nových a nových vydáních, byl hojně recitován i citován. – Narodil se 4. 2. 1900.

http://ld.johanesville.net

Tři sirky jedna po druhé škrtnutá do noci
První abych viděl tvůj celý obličej
Druhá abych viděl tvé oči
Poslední abych viděl tvá ústa
A tma pustopustá aby to vše mi připomněla
Když ležíš v objetí mého těla.

J.Prévert: Paris at night


12. dubna - roku 1987 zemřel americký prozaik Erskine Caldwell. Jeho mocná tvůrčí energie, nevyhýbající se ani metodám nejbrutálnějšího naturalismu, ho nezavedla k pesimismu nebo nihilismu; dovedl z bídy a utrpení vyvodit i stránky fantastické komiky a černého humoru. Jeho díla byla mnohokrát soudně stíhána pro údajnou obscénnost, ale ze všech procesů vyšel autor vítězně. – Narodil se 17. 12. 1903.

Slovník spisovatelů: Spojené státy americké


13. dubna - roku 1827 se ve Vysokém Mýtě narodil český právník a politik Hermenegild Jireček, rytíř ze Samokova. Od počátku své vědecké činnosti všemi svými články a knihami směřoval k rozsáhlé syntetické práci věnované domácímu českému právu od počátku jeho vzniku až po dobu Karla IV. Jirečkova práce byla s kladnou odezvou přijata nejen v celém slovanském světě, ale i částí německých historiků. Intriky a také silná kritika německých nacionalisticky smýšlejících právníků a právních historiků v Praze zmařily jeho jmenování profesorem rakouských právních dějin na pražské universitě. Jinak se mu však dostalo oficiální poct i od vídeňského dvora, a to včetně povýšení do šlechtického stavu. – Zemřel 29. 12. 1909.

www.libri.cz


13. dubna - roku 1927 se v Lomu na Mostecku narodila česká textařka Jiřina Fikejzová. V mládí byla aktivní sportovkyní, v letech 1949 – 1953 československou reprezentantkou ve sprintech. První písňové texty psala již na gymnáziu, poté spolupracovala nejvíce s orchestrem Karla Vlacha.

Český biografický slovník XX. století

Hej paní lásko, co ty na to
jako zázrak včera přišlas k nám
Dnes tvé plány matou
Jsme dva – každý sám.
Je jako kámen
Ty prý hory přenášíš
Tak aspoň trošku
pohni s ním, ať je mi blíž
Až bude na dotek
mlčení jako lék
chci brát

J. Fikejzová z básně „Mlčení“


13. dubna - roku 1957 se v Praze narodil český spisovatel Patrik Ouředník. V roce 1985 emigroval do Francie, dnes žije v Paříži a živí se jako šachový trenér a publicista ve svobodném povolání. Vlastní tvorbu začal uveřejňovat až po dochodu do Francie. Česky publikoval literární a společensko-kulturní články od konce 80. let ve Svědectví.

Slovník českých spisovatelů od roku 1945


14. dubna - roku 1857 se narodil brazilský prozaik a dramatik; zakladatel brazilské naturalistické školy Aluisio Tancredo Belo Gonçalves de Azevedo. Ve svém díle bojoval proti rasové diskriminaci. – Zemřel 21. 1. 1913.

http://encyklopedie.seznam.cz


14. dubna - roku 1897 se ve městě Petrám v Tennessee narodil americký prozaik a novinář, představitel tzv. „tvrdé školy“ vypravěčství s mnoha sociálně kritickými rysy Horace McCoy. Jeho knižní prvotina Koně se přece střílejí, protestující proti společenské degradaci člověka, byla zfilmována. – Zemřel 17. 12. 1955.

http://encyklopedie.seznam.cz/


14. dubna - roku 1907 se v Uherském Brodě narodil český herec a režisér Ladislav Boháč. Jeho herectví se vyznačovalo vysokou kulturou řeči a přednesu, schopností vyjádřit neokázalé, a přesto strhující hrdinství; vynikal smyslem pro historickou typičnost charakteru, byl mu blízký patos i civilní herectví. – Zemřel 4. 7. 1978.

Český biografický slovník XX. století


15. dubna - zemřel roku 1927 v Nice francouzský spisovatel detektivních románů a žurnalista Gaston Leroux. Téměř ve všech jeho dílech se objevuje jako hlavní postava neposedný reportér Rouletabille, který bystrostí a odvahou pomáhá rozplétat složité, ale naivní zápletky. Povrchnost těchto napínavých prací nedovoluje přesnou kresbu typů, takže [Leroux] nedosahuje anglické předlohy, Conana Doyla, ba nevystupuje ani nad svého francouzského předchůdce E. Gaboriaua. Do češtiny bylo přeloženo na třicet z jeho napínavých příběhů. – Narodil se 6. 5. 1868.

http://encyklopedie.seznam.cz/


15. dubna - v roce 1957 se v Podbořanech, okres Louny, narodil český prozaik Jan Pelc. V roce 1981 emigroval do Francie, kde do roku 1990 působil v pařížské redakci časopisu Svědectví.

Český biografický slovník XX. století


15. dubna - roku 1957 se v Praze narodil český hudební skladatel Jiří Gemrot; autor zvláštní komorní tvorby, komponované často v nekonvenčně pojaté sonátové formě, i několika děl orchestrálních a koncertantních.

Český biografický slovník XX. století


15. dubna - roku 1997 zemřel ve Vídni český politolog a politik Zdeněk Mlynář, jeden z nejvýznamnějších představitelů "pražského jara" v roce 1968. V letech 1970-77 se účastnil opoziční činnosti v reformně komunistickém prostředí a byl jedním z hlavních organizátorů a signatářů Charty 77. V důsledku tvrdé perzekuce odešel do Rakouska, kde se v roce 1982 stal vedoucím pracovníkem Rakouského ústavu pro mezinárodní politiku v Laxenburgu a v roce 1989 profesorem politických věd na univerzitě v Innsbrucku. V zahraničí se zabýval analýzou reformního pokusu v Československu a politických systémů sovětského typu a stal se mezinárodně uznávaným expertem na tuto problematiku. – Narodil se 22. 6. 1930.

www.libri.cz


16. dubna - se roku 1867 narodil americký průkopník letectví Wilbur Wright. Spolu se svým bratrem Orvillem sestrojil motorový dvouplošník, s nímž v roce 1903 podnikl první krátký let.

Rok do kapsy


16. dubna - roku 1947 se v Teplicích narodil tramp a písničkář Vojtěch Tomáško, známý jako Vojtěch Kiďák Tomáško. Na svém písničkářském kontě má přes 250 písní.

J. Plachetka: Dokud se zpívá

Nikdo za tebe tvůj bágl nezabalí,
nikdo za tebe tvé písně nezazpívá,
a když šlapou kolem dál, někdo zdraví, kdo tě znal,
tak co s tím, co s tím, co zbývá?
Nikdo za tebe tvůj oheň nerozsvítí,
i svý průšvihy si musíš srovnat sám,
jestli v tobě zbylo snad, pro co dovedeš se prát,
je nás víc, zase víc, a to je znát.

V. Kiďák – Tomáško: z písně Nezajímá


17. dubna - roku 1627 nařídil vévoda Albrecht z Valdštejna, aby byli na jeho panství do Čech povoláni dělníci, znalí hedvábnictví. Záleželoť vévodovi, jenž byl dobrým hospodářem, na tom, aby jeho panství šlo příkladem všem ostatním v budování nových hodnot hospodářských a přispěl tím k pozdějšímu rozvoji nejednoho oboru práce u nás.

Kalendář historický národa českého – sv.l


17. dubna - roku 1837 se narodil americký bankéř a mecenáš umění Pierpont Morgan. V roce 1871 založil banku, kterou téměř zázračným způsobem dokázal během několika let proměnit v největší bankovní instituci na světě. – Zemřel 31. 3. 1913.

Rok do kapsy


17. dubna - roku 1897 se ve Wylre (jižní Limburk) narodil nizozemský prozaik a dramatik katolického zaměření, původním povoláním novinář, Anton Coolen. Sbíral a překládal folklorní tvorbu. Do češtiny byly překládány zejména jeho regionální fatalistické romány z brabantského venkova. – Zemřel 9. 11. 1961.

www.skolavpohode.cz


17. dubna - roku 1897 se v Madisonu narodil americký romanopisec a dramatik Thornton Wilder. Jeho dílům se dostávalo střídavě protichůdných ocenění, takže několikrát v životě se proslavil a opět upadal v zapomenutí. – Zemřel 7. 12. 1975.

Slovník spisovatelů: Spojené Státy Americké


18. dubna - roku 1857 se v Praze narodil český dějepisec umění Karel Chytil, první ředitel Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Autor publikací z oblasti českého středověkého malířství.

Malá československá encyklopedie


18. dubna - roku 1977 zemřel v Praze český zemědělský odborník Bohumil Kavka. Byl spoluzakladatelem československého zahradnického výzkumu, spolutvůrcem průhonického parku. Zabýval se okrasným zahradnictvím, zahradní architekturou a úpravou krajiny. – Narodil se 21. 4. 1901.

Český biografický slovník XX. století


19. dubna - v roce 1907 se v Českých Budějovicích narodila česká spisovatelka, filoložka a překladatelka Zdeňka Bezděková, rozená Vondrušková,podruhé provdaná Pavlíková. V kontextu české poválečné prózy představuje její tvorba tradičnější typ. Klasckou knihou české literatury pro mládež se stal její román „Říkali mi Leni“ o dítěti zavlečeném za druhé světové války do Německa. – Zemřela 12. 8. 1999.

http://cs.wikipedia.org


20. dubna - roku 1807 se v italském Ceva narodil francouzský básník Aloysius Bertrand, vlastním jménem Louis Bertrand. Kromě několika básní je jeho jediným uceleným dílem „Kašpar noci neboli Fantazie na způsob Rembrandta a Callota“, jímž vytvořil žánr básně v próze. Navázali na něj Ch. Baudelaire a francouzští symbolisté. – Zemřel 29. 4. 1841.

http://encyklopedie.seznam.cz


20. dubna - v roce 1857 se v Adserballe na ostrově Als narodil významný dánský spisovatel, novinář a literární kritik Herman Bang. Jako literární kritik popularizoval novou, hlavně francouzskou literaturu a nové proudy v dánské literatuře, realismus a impresionismus osobitě chápané. Na jeho tvorbu měly vliv i jeho četné cesty do ciziny. Zemřel na přednáškovém turné po Americe 29. 1. 1912.

http://encyklopedie.seznam.cz


20. dubna - se v Kladně roku 1937 narodil český novinář a československý politik Jiří Dienstbier. V srpnu 1968 se aktivně účastnil protiokupačního vysílání Čs. rozhlasu a roku 1969 byl za to a za své reformně komunistické postoje vyloučen z KSČ a propuštěn ze zaměstnání. Od roku 1970 pracoval většinou jako topič. V roce 1977 patřil k prvním signatářům Charty 77 a byl jejím mluvčím v letech 1979 a 1985. V roce 1978 se stal členem Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS) a za svou opoziční činnost byl v letech 1979-82 vězněn. Jako blízký spolupracovník V. Havla patřil k předním osobnostem disentu, v němž pracoval organizačně a publikačně v rámci různých nezávislých skupin.

www.libri.cz


20. dubna - v roce 1937 zemřel v Praze český sochař Josef Mařatka. Byl typickým představitelem českého sochařství na počátku 20. století. Po období žánrového realismu se zaměřil na plasticky modelovaný tvar, rozvíjející povrchové vlastnosti hmoty za pomoci účinku světla. Jeho impresionistická orientace vycházela z vlivu francouzského umění a domácí barokní tradice. - Narodil se 21. 5. 1874.

Český biografický slovník XX. století


21. dubna - roku 1917 se v Barceloně narodil katalánský básník, dramatik, esejista a překladatel Josep Palau i Fabre. Byl spoluzakladatelem umělecké revue Ariel, která se stala společnou tribunou předválečných vyznavačů noucentismu, symbolismu a čisté poezie, ale i mladých experimentujících básníků, kteří vycházeli ze surrealismu. Jako dramatik se soustředil na postavu Dona Juana, které věnoval několik svých her.

Slovník spisovatelů Španělska a Portugalska


21. dubna - roku 1947 se narodil v Olomouci český folkový hudebník, skladatel a zpěvák. Jaroslav Hutka. Byl zakladatelem a členem folkového sdružení Šafrán. Stal se signatářem Charty 77. Kvůli politickému nátlaku opustil v říjnu 1978 Československo a žil v emigraci v Nizozemsku. Po pádu komunismu se ihned v roce 1989 vrátil a již v listopadu zpíval na Letenské pláni. Postupem času se ale z něho stal kritik české postkomunistické demokracie.

http://encyklopedie.seznam.cz


22. dubna - roku 1907 se ve Vyrice u Petrohradu narodil ruský vědec a spisovatel vědeckofantastických románů Ivan Antonovič Jefremov. Jeho povídky při vědecké přesnosti nepostrádají romantický vzlet a poetické vidění světa. – Zemřel 5. 10. 1972.

Slovník spisovatelů národů SSSR


22. dubna - roku 1947 vyjela do Aeroklubu v Opletalově ulici v Praze osmiválcová Tatra T 87. Začala první etapa výpravy přes Afriku do Jižní Ameriky inženýrů Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda. Oba cestovatelé dodrželi slib, který dali vedení podniku Tatra, a kde jen bylo možné, získávali pro podnik nové objednávky.

Rok do kapsy


23. dubna - 1927 se v Horinčevu na Podkarpatské Rusi narodil český novinář, básník, prozaik, překladatel a historik Jiří Kovtun. Po únorovém převratu v roce 1948 odešel do exilu, nejprve žil v Západním Německu, později v Americe. V posledních letech se vedle vědecké práce v oboru knihovnictví soustavně zabývá osobností a politickou činností T. G. Masaryka.

Český biografický slovník XX. století


24. dubna - roku 1437 Mistr Jan z Rokycan, volený již arcibiskup pražský, vypuzen jest z fary týnské, k níž se zase tehdy navrátiti mohl, když Jiří Poděbradský Prahu opanoval.

Kalendář historický národa českého


24. dubna - v roce 1887 se v Praze narodil český herec Jiří Steimar. Byl dlouholetým jevištním partnerem A. Sedláčkové, které odpovídal v jemnosti interpretace citových a milostných poloh svých hrdinů. Dobový ideál milovníka vytvářel i po boku J. Kronbauerové a O. Scheinpflugové. Jiří Steimar, považovaný za nejelegantnějšího herce a nositele fraku, měl i jiné zájmy: ve 30. letech založil a vedl poblíž Prahy hotel a ve stáří se vášnivě věnoval poněkud neobvyklému koníčku - chovu drůbeže. – Zemřel 16. 12. 1968.

www.libri.cz


24. dubna - v roce 1907 se v Plzni narodil český hudební skladatel a pedagog Václav Trojan. Po válce ho získal J. Trnka pro své loutkové filmové studio; nejprve jako hudebního dramaturga, posléze jako skladatele. Ve své tvorbě se inspiroval folklórem, dokázal však vytvořit i hudební představu epochy mytických počátků českých dějin, navodit atmosféru c. k. rakousko-uherské armády či exotické Číny. Ve druhé polovině 60. let se obrátil k instrumentální tvorbě, jeho doménou však zůstávala tvorba pro divadlo. - Zemřel 5. 7. 1983.

www.libri.cz


24. dubna - v roce 1947 zemřela v New Yorku americká spisovatelka a redaktorka, držitelka Pulitzerovy ceny za rok 1923, Willa Sibert Cather. – Narodila se 7. 12. 1873.

www.gustavus.edu


25. dubna - roku 1467 král Jiří oblehl zámek Roudnici a po 12 nedělích ho dobyl. Pán Roudnice byl toho času Zdeněk z Šternberka na Konopišti, který králi Jiřímu, pánu svému s některými pány a městy zprotivil a králi Matyáši pomáhal.

Kalendář historický národa českého


26. dubna - firma Adams & Co. zhotovila v roce 1847 první dvoupodlažní autobus, který se později stal neodmyslitelnou součástí Londýna. Na horním podlaží bylo 14 míst k sezení, a protože nebylo zastřešené, jízdné „nahoře“ stálo jen polovinu.

Rok do kapsy


26. dubna - v roce 1907 se ve Veenwoudenu narodil nizozemský pokrokový spisovatel Thein de Vries; autor fundovaných historických románů a studii i děl ze současnosti, často spojovaných v cykly. – Zemřel 21. 1.2005.

http://nl.wikipedia.org


27. dubna - zemřela v Praze roku 1957 česká cestovatelka, původním povoláním učitelka němčiny a angličtiny Barbora Eliášová. Procestovala Jávu, Bali, Austrálii a Jižní Afriku. Její pátá a poslední cesta vedla do Japonska. Cestovala vždy sama. – Narodila se 2. 11. 1885.

Český biografický slovník XX. století


29. dubna - je Mezinárodním dnem tance, který se slaví v den narození francouzského choreografa a novátora tance Jeana Georgese Navarra narozeného v roce 1727.

Rok do kapsy


29. dubna - v roce 1967 měl New Yorku premiéru rockový muzikál Hair /Vlasy/ autora Galta McDermonta, který byl oslavou hodnot mladé generace 2. poloviny 60. let – hippies.

Rok do kapsy


29. dubna - roku 1977 zemřel v Turnově český spisovatel, kulturní historik a muzejník Jan Knob. Jako prozaik patřil ke skupině českých ruralistů. Byl autorem sociálně zaměřených románů z českého venkova různých dob. Publikoval též odborné práce o drahokamech a skle a regionálně historické práce, vztahující se k Turnovsku a Jičínsku. – Narodil se 24. 6. 1904.

Český biografický slovník XX. století


30. dubna - roku 1777 se narodil německý matematik Karl Friedrich Gauss, považován za největšího matematického génia a už za života nazýván „králem matematiků“. Položil základy moderní teorie čísel. – Zemřel 23. 2. 1855.

Rok do kapsy