Warning: array_key_exists() [function.array-key-exists]: The first argument should be either a string or an integer in /domains1/gh076100/public/www_root/index.php on line 28
Regionální knihovna Teplice : {Osobnosti}
Informace pro čtenáře

Seznamy ke stažení

Aktualizované seznamy novinek na CD, DVD
a Blu-ray v Excelu si můžete stáhnout v sekci Katalogy


Veřejný Internet!

Každý všední den od 10 do 18 hodin ve studovně.  Nejen pro čtenáře knihovny.


Magnesia Litera

Některé z oceněných či nominovaných knih na tuto literární cenu najdete i v nabídce naší knihovny . 


Více než milion skladeb
na více než 97 000 CD
z oblasti vážné hudby, jazzu můžete poslouchat
z knihovny či z domova.
Více o této službě zde


                                                 


{Osobnosti}
Osobnost měsíce - - Š - A - B - C - Č - D - F - G - H - J - K - L - M - N - O - P - R - Ř - S - T - U - V - W - Z

H

Jan  HAVLASA

* 22. prosince 1883

+ 13. července 1964

Nenápadná pamětní deska v Českobratrské ulici oznamuje kolemjdoucím, že se zde 22. prosince 1883 narodil významný český spisovatel a cestovatel Jan Havlasa. Toho dne přivítal řídící učitel první české školy v Teplicích Jan Klecanda, rovněž spisovatel, na svět svého prvorozeného syna. V Janu Havlasovi se spojilo spisovatelské nadání s touhou po cestování a tak vznikl neobyčejně nadaný člověk s velikým rozhledem a schopnostmi.

Hned po maturitě podnikl první cestu, prozatím jen do Vysokých Tater, kde objevuje svět romantické fantazie. Své dojmy zachycuje v povídkách, které publikuje v časopisech a v roce 1902 jeho prvotiny, hned ve třech svazcích: Horské stíny, Tatranské povídky a Mezi životem a smrtí. Pod pseudonymem Jan Havlasa vstupuje do literatury nová zajímavá osobnost. Následuje řada dalších děl ze slovenského prostředí, převážně povídkové sbírky.

Další cestovatelská zkušenost měla již evropský charakter. Z půlročního pobytu v Itálii vytěžil řadu zážitků, které zobrazil v knížkách novel Jak sny umírají, Italské noveletty i v cestopise Jižní perspektivy.

V roce 1904 se mladému Havlasovi podařilo ve funkci reportéra Národních listů navštívit Světovou výstavu v Saint Louis. Amerika a cestovatelská vášeň jej strhla natolik, že domů se vrátil až po devíti letech. Při svých cestách všude čerpal náměty pro svá nová díla. Zaujal jej problém českého vystěhovalectví, který souvisel s hospodářskými poměry v Rakousko-Uhersku. Své cesty po Americe zobrazil v dílech V kraji věčného jara,

Pět kalifornských povídek, Vzdálení příbuzní a další. Pak se vydal na cesty po zemích, které ho lákaly nejvíc – do Polynésie, Malajska, Číny a do Japonska, které jak říkal, bylo jeho osudovou láskou. I v těchto zemích našel řadu námětů pro svá díla-romány, novely a povídky. Všechny je nelze vyjmenovat, protože do roku 1916 již vydal 25 knih, zhruba třetinu všech svých titulů.

V roce 1916 vydal brožuru Vztah koloniální politiky k světové válce a to bylo příčinou jeho perzekuce a uvěznění. Ve vězení napsal knihu z válečného Japonska Okna do mlhy. Po skončení války se stal členem revolučního Národního shromáždění a v roce 1919 byl členem československé mírové delegace v Paříži. Díky svému rozhledu a znalostem byl jmenován československým vyslancem v brazilském Rio de Janeiru, kde pracoval čtyři roky. Po návratu do Československa získal doktorát přírodních věd a stal se členem pražského Orientálního ústavu a vědecká Akademie. Stal se členem vyšetřovací opiové komise Společnosti národů a jako její člen pobýval v roce 1930 v řadě zemí Dálného východu. Zajímavé poznatky, které při této práci získal, využil v románu Milující nenávist a další.

Ve třicátých letech se usadil v Paříži a po mnichovském diktátu odešel do Ameriky, kde se stal redaktorem chicagské Svornosti a volal po sjednocení všech Čechoslováků v boji proti nacismu. V roce 1943 byl jmenován vyslancem v Chile , kde pokračoval v činnosti ve prospěch naší republiky.

Po 2. světové válce vrátil ke svým láskám-cestování a literatuře. Usadil se v Los Angeles a ještě po sedmdesátce podnikal dobrodružné výpravy po málo známých oblastech Ameriky. Až po smrti své ženy se stáhl do ústraní a nepokračoval sni v rozpracovaném literárním díle. Zemřel 13. července 1964 v Los Angeles. A je pochován na hollywoodském hřbitově.

Zdroj: Revue Teplice 12/83

           P.Koukal