Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Zemřela paní Jarmila Trägrová

S lítostí oznamujeme, že v úterý 7. listopadu 2017 ve věku 88 let zemřela paní Jarmila Trägerová.

Paní doktorka Jarmila  Trägrová vystudovala PF Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1950 nastoupila jako ředitelka do Okresní knihovny v Teplicích a tuto funkci vykonávala devatenáct let. Ačkoliv pod jejím vedením knihovna vzkvétala, pro nesouhlas se vstupem armád Varšavské smlouvy musela knihovnu 30. dubna 1970 opustit.
Pracovala pak ve vým
ěníkové stanici či jako skladnice v Technomatu. Teprve v roce 1977 jí bylo umožněno vrátit se k odborné práci v knihovně. Pracovala v bibliografickém oddělení krajské knihovny na úseku bibliograficko-informační služby. V knihovně byla uznávanou odbornou i lidskou autoritou.

V dob
ě, kdy nebyly běžně k dispozici počítače a databáze, byly její odborné znalosti
a schopnosti nepostradatelné pro u
živatele knihovny i spolupracovníky. Podílela se také na vydání řady bibliografických publikací. I po svém odchodu do důchodu pracovala v knihovně až do 31. srpna 1997. Své znalosti a zkušenosti pak uplatňovala ještě v knihovně muzea v Duchcově.

Byla vzorem pro své kolegy i následovníky v severočeských knihovnách. Lidé si jí vá
žili pro její profesní znalosti,
odborné i
životní zkušenosti a názory. V roce 2000 jí byla udělena za celoživotní práci v knihovnách medaile Z. V. Tobolky.
Paní Jarmila Trägrová pat
řila k mimořádným osobnostem knihovnictví v severních Čechách i v celé republice.

Poslední rozloučení bude v úterý 21. listopadu ve 13:15 hodin v obřadní síni krematoria Motol.